הבמה המרכזית של הנדל"ן 16.02.24

16.2.24

נדל"ן מדיה

בדים נוספים. בנוסף, בשיתוף רשות האוכלוסין וההגירה, יקודם נוהל לפיו יצומצמו שעות המינימום הנדרשות במשכורת לעובד זר, על מנת שגם קבלנים בינוניים וקטנים יוכלו להעסיק עובדים זרים, להשלמת כח האדם החסר להמשך עבודה. כמו כן, על פי התכנית, הממשלה תפעל להרחבת שעות העבודה באתרי הבנייה. בממ קביל, הממשלה תפעל לעידוד העמ סקת עובדים ישראלים בענף הבניין. ״הממשלה מאמינה כי יש להמשיך ולעודד אוכלוסיות מקומיות להצטרף לענף הבנייה, ולכן תקודם תכנית מעמ נקים לעידוד תעסוקה בענף בהשקמ מיליון שקל״, נכתב. 60 עה של ונעבור לשטח. לראשונה אולי מזה שנים תאגידי כ״א זר לבניה, בראשות אלדד ניצן, עובדים ביחד עם התאמ חדות הקבלנים בוני הארץ, בראמ שות ראול סרוגו; רוב העבודה מתבמ צעת בהודו. בסרילנקה דווקא הורידו הילוך, למרות ביקורה ה״חשוב״ של מירי רגב. נזכיר כי אחרי שלושה ימים בהודו, רגב ופמלייתה צפויים לטוס לסרי לנקה הסמוכה, כדי לקדם הסכם בין המדינות לייבוא עובדים זרים מהמדינה לישראל, לטובת עבומ דות על פרויקטים בתחום התשמ תיות. לא חשוב שהפועלים בסרילנמ קה ברמה ירודה יותר, כפי שמתגלה במהלך המבחנים. ההשערות הן שבקרוב ניכנס לקצב מהיר יחסית מבחינתם הגעתם של עומ בדים זרים. השבוע (יום שלישי) כבר נחתה פה מנה ראשונה של פועלים מהודו. "אנו חודש בלבד מאז תחימ לת הגיוסים, השבוע נחת מטוס ראמ שון ואחריו יתחילו להגיע כמויות משממ עותיות של עובדים כל שבוע״, מספר

צילום: יגאל כהן

הפרטי בכמה אפיקים נוספים. נלמדו לקחים רבים מהגיוס בהודו. בסבבים הבאים ישתפרו דברים שעימ כבו את הסבב הראשון של העובדים, כגון תעודת יושר שלקח שלושה שבומ עות להנפיק, מעכשיו העובדים יגימ עו עם התעודות יושר למיונים מראש. בנוסף, יהיה מסלול מקוצר. עד עכמ שיו נדרש מכל שוטר להגיע לביתו של כל עובד כדי לבדוק אותו. גם תהליך הגשת המסמכים לרשות האוכלוסין וההגירה בארץ תהיה בחבילה אחת, ולא שלב אחר שלב, מה שייקצר את התהליך בחצי מהזמן. ועדיין, צריך לומר בכנות, כי המחסור ברופאים לבדיקות גופניות שצריכים לעבור העובדים בהודו, וקושי בהנפקת מסמכים ותעודות הנדרשות של העבומ דה בישראל, עשויים לעכב עוד את הגמ עתם של ההודים לארץ, בלי שנוכל לעמ שות משהו כדי לשנות את זה.

אלדד ניצן, יו״ר תאגידי כ״א זר לבנייה בישראל. בעוד שבועיים יוצאים לסבב מיונים נוסף בהודו, והחלטת הממשלה החמ דשה תיצור עוד אפיקים מהירים לגיוס עובדים. בנוסף, לאחר למידת כל הביורוקרטיה ההודית בסבב הגיוס הראשון, הופקו לקחים לזירוז המיונים. שר הפנים, משה ארבל, מלווה את כל הדברים מקרוב ומוביל שיפורי מהלמ כים לקיצור התהליכים. כך גם רשות האוכלוסין והעומד בראשה אייל סיסו, ומנכ״ל משרד השיכון, יהודה מורגנמ שטרן, שלא יודעים מנוח ופועלים לזימ רוז התהליכים והבאת העובדים בכל האפיקים. המיונים כעת מתרכזים בהודו דרך ההסכמים הבי-ליטרליים, כאשר מדימ נות נוספות נבדקות. במקביל כאמור יש גם מיונים דרך ההסכמים הבי ליטרליים בסרילנקה. דרך ההסכמים עובדים, 250 הפרטיים מגיעים השבוע ועם הזרמת האישור מהודו, יתחילו עובדים בשבוע עד להגעת 400 לזרום אלף. מייד לאחר מכן יואץ המסלול 10

/ 6 /

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker