הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

מאת: סם בן שטרית שתיקה שוה זהב?

עקבות שתיקתו הרועמת של ח"כ ניר ב אורבך, כשפרשנים והציבור הרחב מנסים להסביר את שתיקתו, כתבתי שורות אלה: האם הקביעה במסורת היהודית "כל המרבה דברים מביא חטא" (אבות א, י"ז) , היא קביעה אבסולוטית, או הכוונה למרבים בדברים, מבטיחים הרבה ועושים מעט, או לא מקיימים בכלל? אם הכוונה לאלה, הרי כבר נאמר: "מי שנפרע מדור המבול, ומדור הפלגה ומפרעה על שפת הים, כך עתיד להיפרע ממי שאיננו עומד בדיבורו". ולכן נאמר: "אמור מעט ועשה הרבה". הבטח פחות ועשה יותר. מדוע תכונת השתיקה זוכה להרבה תשבחות? שמעון בנו של רבן גמליאל אמר: "כל ימי גדלתי בין חכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה". רחל המשוררת אמרה בספרה: "ידעתי מילים אין מספר, על כן אשתוק". גם במונחים פיסקלים נקבע: "אם דיבור שווה כסף, שתיקה שווה זהב". האם כל מי שמדבר אפילו אורטור מחונן ומבריק המרתק בדיבורו את שומעיו, טוב היה אם ישים יד לפיו וישתוק. בארצות המזרח נהוג כשמסבים לסעודה, פונים למי שנראה הדור פנים ואומרים לו: "פתח פיך ויאירו דבריך". אולי השתיקה טובה, לקופצים בראש, ההדיוטים, הדברנים והפטפטנים, שאין חכמה ולא תבונה בדבריהם: ואולי הכוונה לנעלבים

סם שלום רב אני נפעם כל פעם מחדש על הבקיאות שלך בערכי היהדות ומעל הכל איך אתה משלבם ומיישמם במאמריך. אכן מקורותינו עשירים באמירות בנושא השתיקה. גם לעבריין ניתנת היום זכות השתיקה בבית המשפט. מכאן שנושא השתיקה אינו חד ערכי, והשימוש בשתיקה נכון ו/או מטעה בהתאם לסיטואציה בה זה מתקיים. יישר כוח סם על כך שהארת את עיננו בדברי חוכמה. תודה ויום טוב יצחק (ז'ק) דדון (ניצב בדימוס) ניתן לקטלג שלושה סוגי שתיקה. זו מרצון מעין שימת מחסום לפה לבל יחטא אדם בלשונו, כדוגמת הכמרים במנזר השתקנים או תענית דיבור. שתיקה מכאב צורב כפי שמצאנו אצל אהרן הכהן במות שני בניו, ונאמר עליו " ויידום אהרן", ופירשו חכמים: "שתק וקיבל שכר, הלא היא הכהונה"-מלכות הכוהנים, ויש חכמים ששותקים לבל יפרשו דבריהם בצורה לא נכונה. לכן השתיקה תלויה בעיני המתבונן. נאמר מעתה: אם שתיקה יפה לחכמים, קל וחומר לנבערים מדעת. מהזולת ושותקים, על אלה כבר נאמר: "הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עליהם הכתוב אומר: כצאת השמש בגבורתו". אם בדברנים ובפטפטנים עסקינן, הבה נצטט עדותו של הגדול מכולם והוא הרב הגוזמאי שבתלמוד רבא בר חנה, וכך סיפר לחבריו: "ראיתי במו עיני צפרדע שגודלה כהר תבור, הגיח נחש ממחבואו ובלע את הצפרדע שגודלה כהר תבור, ובאה ציפור ובלעה את שניהם, ולפתע פרשה כנפיה, עפה ונחה על ענף עץ.

חלק מהתגובות שהתקבלו בעקבות פרסום המאמר

סם ידידי

קראתי והתמוגגתי. הרבה פנינים במאמר, השווים זהב . וכעת אשתוק (ולא ארחיב ......) בברכה עו"ד עמי סביר

58

2022-23 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2022-23

Made with FlippingBook Ebook Creator