הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

התוועדות חגיגית עם יושב ראש הכנסת ח"כ אמיר אוחנה וראשי הפדרציה העולמית )14.2.23( לשכת יו"ר הכנסת, יום שלישי כ"ב שבט שלחת רבת-משתתפים של ראשי הפדרציה, בראשות הנשיא סם בן-שטרית, התקבלה סביב שולחן מלא מ כל טוב מפירות הארץ, בלשכת יו"ר הכנסת. מר בן שטרית סקר בפני כב' היושב ראש, את מטרותיה ויעדיה של לקיומה, ושעיקרם: אחדות העם, הנחלת מורשת יהדות מרוקו וערכיה, הדגשת 23 הפדרציה, בשנת המאחד והמשותף בעם, הענקת מלגות לסטודנטים מעוטי -הכנסה ללא הבדל מוצאם. עד לפני הקורונה, סטודנטים שרובם ככולם סיימו תואר ראשון, 5,000 מלגות לכ- ₪ 40,000,000 שותפינו ואנחנו, הענקנו שני ושלישי. פרופ'- אמריטוס אהרן ממן-חתן פרס ישראל

ונשיא האקדמיה ללשון העברית, דיבר בשבחו של יושב ראש הכנסת, בנעימות הליכותיו, בענוותנותו וצניעותו ובאהבת הבריות שלו וסיים בדברים: "יהא רצון מלפניו

שתמשיך לעלות מעלה מעלה". הרבנית ברוריה זבולוני אפרגן נשיאת "קרן מלגות" פתחה בדברים: מותר לנו לברך "ברוך שהחיינו וקיימנו לראות בן יוצא מרוקו נבחר ליושב ראש הכנסת ומ.מ נשיא המדינה" וסיימה: "יהא רצון שלא תקרה כל תקלה במעשי

הרב יחיאל פרץ וסם בן שטרית מעניקים לח"כ אמיר אוחנה תעודת הרשמה ב"ספר הזהב" Le rav Yehiel Peretz et Sam Ben-Chétrit remettent son diplôme d’inscription au Livre d’or au député Amir Ohana

חברי משלחת הפדרציה העולמית בעת ההתוועדות עם יו"ר הכנסת ח"כ אמיר אוחנה

Les membres de la délégation de la Fédération mondiale lors de l’entrevue avec le président de la Knesset Amir Ohana

28

2022-23 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2022-23

Made with FlippingBook Ebook Creator