הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

מאת: שאול טנג'י-יו"ר סניף הפדרציה באופקים מקמה לסם בן שטרית ולפדרציה העולמית כל אדם יש את הישגיו ל יכום הישגיך נראים לכל עובר ושב, ס יום שנבחרת... ועד עכשיו. מ מ י מ ת י ר ט ש ן ב ם ס ל ה ר ו ש ת ק י נ ע מ ף ס א י ב א ם י ן י

ק

פ

ש

ו

א

א

ו

ל

ע

ין כל תפקידיך הרבים והמעולים, ב וכל לפרגן לך, ולהוקירך במילים. נ ייסדת את תנועת "ביחד" ובראשה עמדת, ש וב טעם בספר הזהב לאחדות עם ישראל הפצת. ט אית לנכון להקים ועד ציבורי לחגיגות המימונה, ר " ה ר

ט

י ' ג נ

געת ומצאת להרכיב חלקים קטנים לתמונה, י וך כדי השקעה רבה לאורך כל שנה ושנה. ת משיך ונתגאה בך שהיית לנו שליח לאח"מים רבים בכל מקום בתבל, נ יזמת והעלית עצמות מעפילי ספינת "אגוז" לקבורה ממלכתית בישראל, ש זמת בשיתוף עם הטלוויזיה הישראלית, משרד החינוך בזמן, י ת הסדרה אגוז בשלושה פרקים, כמעט לא יאומן. א פדרציה תפעל למען אחדות העם, המאפיינת את יהודי מרוקו וחכמיה. ה רופסורים, חוקרים, סופרים, עיתונאים, משפטנים שכמהו אליה, פ היינו עשרות ארגונים ותנועות היו בין מייסדיה, ד אינו סניפים רבים המוקמים בארץ ובגולה לתפארת כולנו אנו חבריה. ר 2 0 0 5 ן ו ל ק ש א ב ו ק ו ר מ ת ו ד ה י ם ו י

ריך לציין את הפעילות ליהדות מרוקו החובקת עולם, צ דוע שהפכת למפעל, והודות לכך נהנה חלק גדול מהעם, י יותך כך לנדבך הפכת בחיי העם. ה

תמונה מטקס ארצי לחלוקת מלגות לסטודנטים

18

2022-23 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2022-23

Made with FlippingBook Ebook Creator