הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

מצוקה הכלכלית בה שרדה המדינה הביאה לכך שלא נשכח, ה וני של קבוצות בתוכנו, והסיוע בידם זהו הכורח. ע מבשרך לא תתעלם כך הוחלט לדאוג לנצרך, ו עזור ולהתגייס למשימה, שזוהי דרכך, ל ציבה הפדרציה העולמית בראש דאגותיה, מ

ותר בעיות של סטודנטים מעוטי היכולת שפונים אליה, י מיד יש את קרן המלגות והוועדה שתקבע את זכאיה. ת וב לא נשכח את ערבי שירה ופסטיבל, ש רבות יום יהדות מרוקו, תיאטרון, טקסים והרצאות ובכלל. ל ש את הנפקת המדליונים שבזהב טהור הם מצופים, י יו במעמד זה כל חברי המעברות שותפים, ה רכך נחרשה בלב כל המסייעים. ד יעידו על כך התורמים עם דלת פתוחה היום ובעתיד, ו היה זו מורשת ישראל, חיזוק האחדות הלאומית ועזרה לחלשים ולתמיד. ת מטרות לאורך כל השנה: 5 ורשת יהדות מרוקו שמה לעצמה מ אשונה הנחלת המורשת, שנייה תרומתם של יהודי מרוקו בתקומת העם והמדינה, ר

שלישית שמירה על אחדות ישראל ושלמותו, ו ליטת העולים החדשים של כל אחד בעדתו, ק קרן מלגות לסטודנטים מעוטי יכולת כל אחד יביע תודתו. ו

ועל כל אלה סם בן-שטרית יישר כוח על ההווה והעתיד

באתר הפדרציה העולמית חומר רב ומגוון בנושא יהדות מרוקו

19

2022-23 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2022-23

Made with FlippingBook Ebook Creator