יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

יהודי מרוקו מי הם ומה מקורם

מאת: אלי ביטון*

רגון מלך אשור, שהייתה מעצמה באותם ימים, הרבה ס שנים לפני הספירה, כבש את ממלכת ישראל, בתחילת המאה השמינית לפני הספירה והגלה את העילית של העברים מישראל למרכז אפריקי, ככתוב בתלמוד, במסכת סנהדרין, דף צ"ד, עמוד א'. כנאמר-היהודים שהוגלו מארץ ישראל, למעשה, היו אלה, צברים שהוגלו למרוקו (לפני שמרוקו נקראה בשם זה) שבצפון אפריקה. בהגיעם לאפריקה, התפצלו: * חלקם עלה לצפון-מזרח מצרים, לעיר אל-עלמין הזכורה לנו ממלחמת עולם-שנייה. * חלקם פנו מערבה, הישר להרי האטלס המושלגים והצטרפו לשלוח-טהורים, בשפתם, הלוא הם הברברים,

שבהרי האטלס, בלשון הגמרא, נקראו: הרי הסלוג. שלגים בארמית. = סלוג

למה להרים ולא לערים? כי, הערים טרם נבנו. כשהגולים העברים, הגיעו להרי האטלס, לא מצאו בהם לא נוצרים ולא מוסלמים, כי, אלה, טרם באו לעולם. חלק מן הגולים שגורשו מארץ-ישראל, היו תושבי העיר צפת, הנזכרת בספר יהושע. אנשי צפת, שהוגלו, אימצו את השם "צפתי" כשם משפחה. לכן, בגלות נקראו ספתי (צפתי). בגלות, האות ס' החליפה את האות צ'. = בשובם ארצה של בני צפת, הזדהו במרשם העלייה, כצפתי. השם הזה, נדד גם לקהילת כורדיסטאן, שבמזרח התיכון.

*אלי ביטון-סופר, משורר ומרצה. מחבר הספרים: "מסע בזמן במרוקו ובאטלס", "שיחון עברי-מרוקאי" (מע'רבי) ו-"שלוח-הברברים באטלס" bitoneli1@012.net.il 054-4506579

58

2023 : תמוז- אלול, יולי-ספטמבר 19 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook - Online catalogs