יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

צריף בשער העליייה, נשים מבשלות על פרימוסים במרכז הצריף, במעבר בין המיטות-ויקיפדיה

"סיפור חייו של ילד המעברה" פרק עדות אישית מנספחי הספר "ביוגרפיה אשר חליוה" * מאת: אשר חליוה ז"ל . בשחזרו 1953 בשנת 5 במרוקו ועלה לארץ-ישראל בגיל 1948 אשר נולד בשנת את האירועים נראה היה כאילו הוא עדיין חי בתקופה ההיא. מדהים לראות כיצד הוא מסוגל להיזכר בהתרגשות רבה בכל פרט ובכל מעשה או מאורע מלפני הוא לא יכול לשכוח את העוני המרוד, את הפשטות (בעת כתיבת הספר) שנה 65 כ שבפשטות ואת הצניעות הרבה. ולמרות זאת, כל שנותר לאשר מתקופת המעברה הם רגשי געגועים לאהבת החינם ששררה בין תושבי המעברה, לאחדות והאחווה ששררו בחייהם אז. אמנם לא היה להם רכוש ולא שררה, אך הם חיו ביניהם בשלום, באהבה ובאושר – בלי חובות, בלי הלוואות ובלי מינוסים. מתוך תחושת שייכות גבוהה למדינה עליה הם חלמו... לארץ ששייכת לעם היהודי שהרי ״ארץ ישראל נקנית בייסורין״. אין ספק שתקופה מאתגרת זאת חישלה אותם ועיצבה את אישיותם.

הוענקו לידידנו אשר חליוה ז"ל, כיוצא מעברת בית שמש, תעודת "הצדעה ליוצאי המעברות" 2018 * בטקס מרגש במשרדי הפדרציה ב ומדליון מוזהב. בעקבות מפגש זה העניק אשר ז"ל לפדרציה פרק עדות אישית אודות המעברות לצורך פרסום חלקים ממנו בכתב עת זה. רצה הגורל ופרק זה מתפרסם לאחר פטירתו. ת.נ.צ.ב.ה

40

2023 : תמוז- אלול, יולי-ספטמבר 19 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook - Online catalogs