יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

צמחים ותבלינים אלה, ועוד שמנים, רהיטים, כלים ודברים יפים אחרים אפשר להשיג ב: 052-2806317 חדרה - 73 ׳דיאלנה סהרה׳ - רחוב הנשיא

מאת: אברהם אביזמר* צמחי מרפא ו'תרופות סבתא' בקהילת יהודי מרוקו WWW.MAROCO.CO.IL avizemer10@gmail.com

מאמינים ובטוחים ביכולת הצמח לרפא. ולכן, משימתי, עתה, היתה לברר היכן וכיצד, בעצם, החל השימוש בצמחים למטרות רפואיות אצל יהודי מרוקו, שהם עניינינו עתה. גורם ראשון במעלה הוא גורם המציאות. היהודים ישבו בקהילה סגורה, אשר מטבע הדברים היתה זקוקה לשירותים רפואיים. כאשר אלה לא היו בנמצא בצורה מסודרת, כשם שהיו מוסדות החינוך, למשל, נאלצו למצוא פתרון במקורות הקרובים אליהם: התנ"ך-התורה שבכתב, והגמרא והמשנה-התורה שבעל פה וכתבי חכמים. החברה הסובבת אותם-החברה הערבית, המוסלמית ובעיקר הברברית הדוברת תשליחית. כלומר, את יסודות הרפואה העשבונית - הטבעית "למדו" יהודי מרוקו ממקורות כמו התנ"ך, תושב"ע, הקבלה וספרות שיוחסה לרמב"ם. כמו"כ, כאמור, מהחברה הערבית/שלוחית שבתוכה היו מעורים.

הקדמה והסבר: ע"מ לצבור מידע על צמחי מרפא ואופן השימוש בהם, ערכתי ראיונות ופגשתי אנשים, ובהם, מבוגרים וקשישים, יוצאי המגרב בכלל ומרוקו בפרט. בעת איסוף העדויות שאלתי התשובות "היש סיפור מאחורי תרופה זו או אחרת?" שקיבלתי נחלקו במהותן לשתי קבוצות גיל-מבוגרים הקשישים טענו ש"מקור (מרבית) התרופות וקשישים. הן בהתגלות או בחיזיון שחזה אחד מבני המשפחה בעת

בהתגלות הופיע מצוקה. רב או צדיק שאליו הפנתה המשפחה את תחינותיה, הצדיק הורה למשפחה להשתמש בצמח זה או אחר ע"מ להחלים". לעומתם, המבוגרים ענו באופן חד משמעי: ”לא, אין כל סיפור מאחורי התרופות. כך זה!!", בביטחון מלא. וניכר שהם

מדריך טיולים למרוקו, ספרד ופורטוגל ומחבר הספרים: "מרוקו-ארץ המג׳רב", "מרוקו-המדריך * למטייל", "מרוקו-יהדות בצל האיסלאם" (אלבום), "מרוקו-ארץ של ניגודים" (אלבום) ו"מסעותיי במרוקו ארץ המג׳רב" (אלבום), "מסע אל מחוזות הצדיקים במג'רב" (אלבום)

לרכישת ספרים וטיולים 052-2806317 ' טל

22

2023 : תמוז- אלול, יולי-ספטמבר 19 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook - Online catalogs