יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

מתוך המופע החוויתי והמרתק "סיפור פיוט" שנערך בחריש ע"י אנסמבל דרור

דוד יוחאי אסולין* מאת: קסם של לילה באלול

כמו פייטן מקצועי תפקידו של חודש אלול להכין ולחבר אותנו מחיי החומר אל פסגת הרוח בימים הנוראים. כמו פוליטיקאי משופשף הוא יודע את רזי הרטוריקה מול הלב הסרבן ומוציא לו את נשק יום הדין – הפיוטים. ואת כל זה הוא מקבץ ועל האריזה הוא מצרף פתק שעליו כתוב – "לפתוח בלילה". את יצירתו הוא מכנה – סליחות.

כי יצפנני בסכה" – כתב … לדוד ה אורי ויישעי " המדרש: 'ה אורי' נרמז לראש השנה 'ויישעי' נרמז ליוה"כ ו – 'כי יצפנני בסכה' נרמז לסוכות. ואולי ננסה להוסיף שהמילה הראשונה – 'לדוד' נרמזה לחודש אלול (בין אם התכוון לכך דוד המלך ובין אם לא). דוד, נעים זמירות ישראל, היה קם בחצות לילה להלל

בשירי תשבחות ליוצרו ולהודות לו על משפטיו.

הלילה הוא הזמן לחשבון נפש והתבוננות מתוקף הרוגע הפושה בזמן זה, אפילו הקב"ה נזכר בזמן זה בחורבן הבית ובגלות ישראל ותיקנו לומר בו תיקון חצות. אם נתבונן בשנה כאנלוגיה ליממה הרי שחודש אלול הוא אשמורת הבוקר. עדיין האור לא הפציע

דוד יוחאי אסולין- פייטן, חוקר יהדות צפון אפריקה, חבר ההרכב האנדלוסי ״אנסמבל דרור״ ופעיל חברתי. מהנדס תוכנה * dudyd1@gmail.com 050-2446849 במקצועו.

20

2023 : תמוז- אלול, יולי-ספטמבר 19 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook - Online catalogs