יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

מרקש ) הוקמה مراكش העיר מרקש (בערבית 1069 למרגלות הרי האטלס בשנת והתפתחה כעיר מסחר. העיר שולטת על צומת הדרכים החשוב המחבר אותה עם העמקים באטלס הגבוה ועם ערי החוף ובהן אספי (סאפי), מזאגאן (אל־ג'דידה) ואסואירה (מוגדור). העיר נחשבת לבירה ההיסטורית והתרבותית של ממלכת מרוקו, הנקראת על שם העיר. הקהילה היהודית במרקש עסקה כמעט בבלעדיות במסחר ולכן למלאח (הרובע היהודי) בעיר הייתה חשיבות רבה ביותר. בבתי הכנסת במרקש ובמיוחד בסלאת אל־עוזמה (בית הכנסת שהקימו מגורשי ספרד לאחר בואם לעיר ופעיל עד היום) פעלו ישיבות 1492 בשנת גדולות שבהן הכשירו כלי קודש (רבנים, מלמדי תינוקות, מוהלים, שוחטים וסופרי סת"ם) לכל האזור. רבים מחכמי מרקש נודעו לתהילה בהשכלתם ההלכתית ובחריפותם.

) שמור בספריה הלאומית אוסף אלישר 1897 מכתב בחתימתו של מכלוף אלדאודי (

הקהילה היהודית בצפת. במסעותיו הגיע בין היתר עד דגסטן, עיראק ופרס. בשנת מונה לחכם 1889 באשי בעכו וחיפה וכיהן בתפקיד עד פטירתו. בנו, סלים 1953-( (שלום) אלדאודי ), היה משכיל ומורה 1870 לערבית ועברית. בין היתר היה מורה לערבית בבית

משפחת אלדאודי היו גם דוד אלדאודי ואשתו, 1837 בין העולים לארץ בשנת רינה לבית לוסקי, משפחה מלודז' שסחרה ברהיטים ומכרה אותם לארמון מלך מרוקו במרקש. שני בניהם היו שלמה ומכלוף. כאשר עלו לארץ הביאו איתם דְרּושִים על חמשת חומשי תורה בכתב יד השמורים במשפחה עד היום. בני המשפחה עסקו גם בקבלה.

חותמת החכם באשי בהגדלה. בשתי פינותיה ההצהרה "מזרע דוד המלך זיע"א"

18 ) הוסמך לרבנות בגיל 1909-1825( מכלוף אלדאודי ויצא בתפקיד שד"ר (שליח דרבנן) לאסוף תרומות עבור

מרדכי אלדאודי, נכדו של החכם באשי, שעסק שנים רבות בחקר תולדות המשפחה והעביר אליי את הידע ואת המסורת.

) 1952-1870( בנו - שלום אלדאודי

) 1909-1825( החכם באשי מכלוף אלדאודי

23

2023 אפריל-יוני , ניסן-סיון תשפ״ג :18 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Digital Publishing Software