הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

לוויה ממלכתית בפס לד"ר ארמון גיגי – יו"ר הפדרציה במרוקו

)7.12.2019( תש"פ יום שישי ט' כסלו

סע לוויה כזה, לא נערך מעולם לנפטר יהודי כלשהו בעיר פס, בירת התרבות מ של מרוקו-עירו של הרמב"ם. במעמד ראשי שלטון ונציגי הממלכה במרוקו, וביניהם הואלי (המשנה למלך בפס), שר הפנים, קציני צבא ומשטרה, ומאות מחבריו וידידיו מרחבי מרוקו ומחוצה לה-לרבות חבריו המוסלמים הרבים. בטקס הקבורה, נישאו דברים מרגשים המספרים על גדולתו של ד"ר גיגי הרופא הנודע, איש החסד והצדקה. רבים הזילו דמעה וביכו את לכתו של אדם אהוב ונערץ. לאורך כל המסלול לבית העלמין בפס, נעצרה כליל התנועה. המלווים הרבים ונושאי הארון, זכו להצדעה מצד קציני צבא ומשטרה. על הטקס בשלמותו פיקד ידידו של ד"ר גיגי מר הישאם בן מכלוף. סם הרבה לתת ראיונות לכלי התקשורת במרוקו, עיתונים, טלוויזיה ורדיו, שבהם העלה על נס את אישיותו של ד"ר א. גיגי ועל השגיהם הרבים של יוצאי מרוקו בישראל. בבית הכנסת הגדול במרכז רמב"ם, בתפילת שחרית ), נשא סם בן שטרית-נשיא הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו נאומו 7.12.19( D r . A r m a n d G u i g u i z . l ' ' ן י י ס פ ל א ח א

ב

ת

י

כ ו

ת

נ

ה

ח

כ

ב

נ

ס

ל '

ת

' ז

' '

י ג

ל ס

י ג

ן ו

מ ר

א

ר '

' ד

»

A l n e

- F a s s i y i

l a t

« S

u e

. l

o g

o r

s

a g

d

y n

e

l ’

s

i

n

a

l

a

u

e

g

d

u

n

r

i o

a

t

שנה, פניתי לד"ר ארמון גיגי בהצעה לעמוד 20 בצרפתית המופיע כאן. לפני הדברים אמר: " לפני כ בראש סניף הפדרציה ברחבי מרוקו, ולכהן כסגן ראשון ליו"ר". תשובת ארמון גיגי: " אני מסכים, בתנאי שתאתר לי סטודנט או סטודנטית ראוי/ה, הרוצה ללמוד רפואה ואני אממן את כל שכר הלימודים לאורך שנים". וכך היה! כאשר הנשיא שמעון פרס ז"ל, ביקש מסם וראשי הפדרציה לקיים מפגש פרידה לפני 6 שהוא עוזב את משכן הנשיאות, על פי בקשת הנשיא, הוצגה אותה תלמידה שהיא כיום רופאה ומנתחת מוצלחת, והיא סיפרה לו, שד"ר ארמון גיגי היה מטיבה. בסיום הדברים, הילדים מיכאל, גד והנכדים ניגשו לבמה, חיבקו ונישקו את סם על הספדו לד"ר ארמון גיגי ז"ל. סם הודיע שתוקם "קרן מלגות" לסטודנטים מעוטי הכנסה ללא הבדל, מוצא, גזע, דת ומין, והיא תקרא "קרן מלגות ד"ר ארמון גיגי". אחדים מיוזמתם יורו. יהא 200,000 הודיעו, כי יתרמו בעין יפה לקרן. גם הפדרציה תקציב מאמצעיה והיעד הוא: קרן ע"ס רצון שנצליח, ובכך ננציח את זכרו של אהובנו ד"ר ארמון גיגי.

Le cortège funéraire dans la rue principale de Fès. A droite, les trois enfants du Dr. Armand Guigui z.l. Sam Ben-Chétrit président de la Fédération Mondiale (avec des lunettes de soleil) aide à porter le cercueil מסע הלוויה ברחוב הראשי בפס. מימין שלושת ילדיו של ד"ר ארמון גיגי. סם בן-שטרית נשיא הפדרציה העולמית (במשקפי שמש) בין נושאי הארון.

8

2020 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2020

Made with FlippingBook Annual report maker