הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

דנינו רות רינת המרכז האק' פרס משפטים קריית מלאכי מ.הורים:ישראל

מינץ אלקנה האקד' ספיר עו"ס סעד מ.הורים:ישראל

אוחנה קטי האקד' ספיר מדיניות צבורית נתיבות מ.הורים:מרוקו

DANINO Ruth-Rinat Centre acad. “Pérès” Droit KirzatMalakhi Origine: Israël

MINTZ Elkana Acad. “Sapir” Travail social KibboutzSaad Origine: Israël

OHANA Kathy Acad. “Sapir” Admin. publique Netivot Origine: Maroc

לגב' ירדנה עובדיה-כלת "אשת חיל" ובעלה יוסי הנדיבים! בהשקעתכם במלגות, הנכם מוודאים שההשכלה הגבוהה לא תהיה נחלתם הבלעדית של בעלי האמצעים. הנכם מנגישים את האקדמיה לרבים מוכשרים היכולים לתרום רבות לשגשוגה של מדינתנו. ועל כך תבורכו! קטי אוחנה

To Mr. Jack Majhar and his dear family! Nowadays, a degree is a basic condition to get a good job. Your generosity and your support gives us the power to overcome all the difficulties of the life. May be blessed fort that! Ruth-Rina Danino

To Mr. Martin Elias, to Rabbi Abraham Amar and his wife Dinah! You got the merit to help others and you succeeded in an amazing way. I wish you to go on acting during long years. May you be awarded for all you do for us. Elkana Mintz

וולף ספיר המרכז האק' פרס מנהל עסקים חולון מ.הורים:ישראל

נעמן אסתר האקד' ספיר כלכלה מושב בית הגדי מ.הורים: תוניס

אלברט רחל האקד' ספיר אמנויות הקול והמסך ראשון לציון מ.הורים:ישראל

WOLF Sapir Centre acad. “Pérès” Business Holon Origine: Israël

NAAMAN Esther Acad. “Sapir” Economie Moshav Beit Hagedi Origine:Tunis

ALBERT Rachel Acad. “Sapir” Arts audiovisuels RishonLetzion Origine: Israël

To Mr. Jack Majhar and his kind family! This scholarship contributes to my peace of mind so I can study in better conditions. Your support helps to reduce social disparities in Israel. Sapir Wolff

To Mr. Martin Elias, to Rabbi Abraham Amar and his wife Dinah! May dear people like you multiply! Thank you for your generosity, your trust in us and in our way. Your support is a guarantee for the future generation who will have to lead our little country toward success. Esther Naaman

To Mr. Martin Elias, to Rabbi Abraham Amar and his wife Dinah! It is not easy to explain the student’s daily struggle. Therefore, any support is welcome and it is for us like a little miracle. Thank you for what you are, thank you for your support which helps me to break the “glass ceiling”. Rachel Albert

חודדה אפרת המרכז האק' פרס מערכות בריאות באר שבע מ.הורים:ישראל

קרדשייב אילה האקד' ספיר עו"ס שדרות מ.הורים:אזרבייג'ן

דנינו ליז האקד' ספיר ניהול תעשייתי קרית מלאכי מ.הורים:ישראל

HUDEDA Efrat Centre acad. “Pérès” Systèmes de santé Beer Sheva Origine: Israël

KERDASHIEV Ayala Acad. “Sapir” Travail social

DANINO Lise Acad. “Sapir” Gestionindustr. Kiryat Malakhi Origine: Israël

Sederot Origine: Azerbaïdjan

To Mr. Jack Majhar and his dear family! This scholarship will enable me to earn a good living and to contribute myself to the society in the future. May people like you succeed and keep going with support many students from all parts of the population. Efrat Hudeda

To Mr. Martin Elias, to Rabbi Abraham Amar and his wife Dinah! As a single-parent who study for a degree from her home, I’m a model for my children. They know your support to me, they know my investment despite all tehe difficulties and realize the value of studies. Ayala Kardeshiev

To Mr. Martin Elias, to Rabbi Abraham Amar and his wife Dinah! The way toward the degree is not easy at all and it requires willpower. Thank you for removing obstacles form our way! Lise Danino

פיזם רבקה המרכז האק' פרס מנהל עסקים רחובות מ.הורים:ישראל

גירחיש אלמוג המרכז האק' פרס מנהל עסקים רחובות מ.הורים: ישראל

יגודאייב אברהם האקד' ספיר מדעי המחשב שדרות מ.הורים:בריה"מ

PIZAM Rivka Centre acad. “Pérès” Business Rehovot Origine: Israël

GIRHISH Almog Centre acad. “Pérès” Business Rehovot Origine: Israël

YAGUDAÏEV Avraham Acad. “Sapir” Sciences informat. Sederot Origine: Russie

מר שלמה אליהו והנהלת "מגדל" היקרים! עולמנו מלא בבעלי יכולות גבוהות, אך לצערנו, מעטים מתוכם רואים מצוקתם של אחרים. מאחל לרבים ללמוד מכם, ובזכות רגש הסולידאריות שלכם לסטודנטים תעלו מעלה. רבקה פיזם

To Mr. Jack Majhar and his kind family! Your support to the World Federation proves that the upper studies in Israel are not only reserved to people which have significant resources. Thank you! Almog Girhish

To Mr. Martin Elias, to Rabbi Abraham Amar and his wife Dinah! The goal of studies is to be able to help disadvantaged populations. With your support know, you help us to help others in the future! God bless you! Avraham Yagudaïev

שבבו ליאורה המרכז האק' פרס מערכות בריאות אשדוד מ.הורים:איראן

דבש לין המרכז האק' פרס מדעי ההתנהגות רמלה מ.הורים:ישראל

כהן חלי טרוסאו האקד' ספיר עו"ס קרית גת מ.הורים:אתיופיה

SHABABO Liora Centre acad. “Pérès” Systèmes de santé Ashdod Origine: Iran

DEVASH Lynn Centre acad. “Pérès” Science comport. Ramla Origine: Israël

COHEN Heli Tarossao Acad. “Sapir” Travail social KiryatGat Origine: Ethiopie

מר שלמה אליהו וחברי הנהלת חב' "מגדל"! מי ייתן ובעזרת ה' אוכל גם אני לתרום כמוכם בעתיד לרווחתם של סטודנטים, ובכך אוכל להעביר קצת מן הטוב אשר שפר עלי בזכותכם. יישר כוח גדול! יהי רצון שה' יצליח אתכם בכל! ליאורה שבבו

To Mr. Jack Majhar and his dear family! Thank you for this scholarship which enables ne to go on in my studies toward my degree. I wish to all us to be in a situation to give to others. Lyne Devash

Dear Mr. Martin Elias and Rabbi Abraham Amar and his wife Dinah! “Who behaves to others how they are lead them to get worse, but who behaves to others how they wanted to be helps them to reach their goals”. Thank you for your support. Heli-Tarossao Cohen

64

2020 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2020

Made with FlippingBook Annual report maker