הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

הנהלת "יד עזרה לישראל" בראשות ד"ר אנדריי גשיורובסקי

a

n

r

I

a

o

r

p

i

i

k

n

i

h

e

t

U

e

E

אנו מודים ומצדיעים לתורמים בישראל ובתפוצות.

i

s

b

y

n

i

i

e

u

e

L

T

לכולם מופנים מכתבי תודה מרגשים ממקבלי המלגות בשנתון "דבר הפדרציה העולמית" 2019

m

o

n

a

l

c

r

b

o

e

F

i

e

C

a

k

r

I

עו"ד עמי סביר ומשפחתו אברהם בן דוד ומשפחתו

אלי דהן ומשפחתו וחב' י.א. דהן בע"מ

ג'ק מחפר-ג'נבה Jack Mahfar - Genève

מר סילבן בן עמרם Monsieur Sylvain Benamran ד"ר ארמון גיגי ז"ל Dr. Armand Guigui z.l.

מר פיני אלקיים וראשי "איחוד יוצאי מרוקו"

מר יעקב ז'ק רוזיליו נשיא סניף הפדרציה בחולון מר עמנואל דורנשטיין קרן אוצר לשכת "שמעון רוקח" מר נחום למדן קרן אוצר לשכת "שמעון רוקח" מר ציון יעקובוב קרן אוצר לשכת "שמעון רוקח"

גב' ירדנה עובדיה כלת "אשת חיל ויוסי בעלה

מר שלמה אליהו והנהלת חברת "מגדל

לזכר שוש בן הרוש ז"ל מנציחים הבעל מיכאל ומשפחתו מר מרטין אליאס לכבוד הרב אברהם עמר ודינה רעייתו

מר מישל סיבוני מנכ"ל "הראל חברה לביטוח"

59

2020 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2020

Made with FlippingBook Annual report maker