הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

מעמד כבוד ראש העיר חולון-מר מוטי ששון, מר נחום למדן-יו"ר קרן מלגות אוצר לשכת שמעון ב רוקח-בני ברית, מר עמנואל דורנשטיין, מר ציון חי יעקובוב ויתר חברי ההנהלה, התקיים טקס לחלוקת מילגאים מאוצר לשכת שמעון רוקח. בראש 35 סטודנטים תושבי חולון מטעם העירייה, ו- 23 מלגות ל הארגון, מתחילתו ועד סופו, עמד נשיא סניף הפדרציה בחולון מר יעקב (ז'ק) רוזיליו, שדאג לכל פרט ופרט עד הערב המוצלח. גב' ליאן אבוחצירה וחברותיה ממחלקת הצעירים ריכזו את המועמדים ובחרו את הסטודנטים הזכאים למלגה מטעם עיריית חולון. מר מוטי ששון: תמיד הייתה בעיני חשובה הקניית טקס חלוקת מלגות לתושבי חולון )19.12.19( יום ה' כ"א כסלו תש"פ

השכלה גבוהה לסטודנטים למען שילובם בחברה תחרותית והשגית כשלנו. ומזה עשרות בשנים אנו נוהגים כך. עפ"י בקשת מר יעקב רוזיליו, הפדרציה העולמית הכינה והעניקה תעודת ההרשמה-שמיות ב"ספר הזהב ליהדות מרוקו" לראשי לשכת שמעון רוקח והם: נחום למדן. עמנואל דורנשטיין. ציון חי יעקובוב. סם בן שטרית: כולי הערכה והוקרה ליעקב רוזיליו ועיריית 2004 חולון, שמהם למדנו לפעול לגיוס משאבים ולהעניק מלגות. כך שמאז ו י ל י ז ו ר ב ק ע י

ף

ה

י

נ

פ

ס

ד

א

ר

צ

י

י

ש

ה

נ -

ע

ת

י

ר

ה

ז

ו כ

ת ו י

Y a a

s

è

k

c

מלגות בסכום 5,000 הוענקו כ- 2019 ועד מליון דולר. כל האורחים כובדו 10 כולל של בסופגניות חנוכה ותופינים משובחים.

o

c

v

u

s

R

o

e

s i

d

t

l i

e

o

s

e

i t

H

é r

o

m

m

m

e

e

d

תעודת הרשמה ב"ספר הזהב" לנחום למדן-יו"ר קרן מלגות Le diplôme d'inscription dans le "Livre d'Or" de Nahum Lamdan, directeur du fonds des bourses scolaires

סם בן שטרית מעניק מלגה לסטודנטית Sam Ben-Chétrit remet une bourse à une étudiante

תמונה קבוצתית עם ראש העיר מוטי ששון, סם בן-שטרית בטקס מלגות בחולון Photo collective avec le maire Motti Sasson et Sam Ben-Chétrit lors de la cérémonie de distribution des bourses à Holon צילומים: טל קירשנבאום

54

2020 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2020

Made with FlippingBook Annual report maker