הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

התוועדות מרגשת עם שרת המשפטים ח"כ איילת שקד )1.1.19( במשרד המשפטים-ירושלים, יום שלישי כ"ד טבת תשע"ט שלחת גדולה של ראשי הפדרציה העולמית, התוועדה עם שרת המשפטים -ח"כ איילת שקד, מ שקיבלה את פני חבריה בחמימות רבה ואף הצטלמה עם כל אחד מהם.

נשיא הפדרציה העולמית מר סם בן שטרית: גבירתי השרה, באנו אלייך, כדי להצדיע לאישיותך ולהשגייך הרבים. כאות הוקרה אנו מעניקים לך תעודת הרשמה שמית ב"ספר הזהב ליהדות מרוקו". באוזני השרה פורטו בקצרה מטרות הפדרציה, יעדיה והיקפה, סניפים בארץ 102 ארגונים ולה 23 המאגדת ובתפוצות. היהלום שבכתר בפעולותינו: הענקנו סטודנטים מעוטי- 4,227 עד כה מלגות-לימודים ל הכנסה ללא הבדל, מוצא, גזע, דת ומין בסכום כולל דולרים אמריקאיים. וזה ייחודנו 9,000,000 של לעומת יתר ההתאחדויות. השרה שקד הודתה במלים חמות לפדרציה, ונתנה את הסכמתה לכהן כחברת נשיאות-כבוד של הפדרציה. מובא בזה תקציר ברכתה של הרבנית ברוריה זבולוני-אפרגן המכהנת כנשיאת "קרן מלגות": אני מצדיעה לעוז

תעודת הרשמה ב"ספר הזהב ליהדות מרוקו" לשרה איילת שקד. בתמונה סם בן שטרית וגבריאלה בר זכאי Le diplôme d’inscription dans le Livre d’or remis à Ayelet Shaked. À droite : Sam Ben-Chétrit et Gabriela Bar-Zaccaï.

רוחך ואומץ לבך. הנה, בתקופה כה קצרה יחסית, שאת מכהנת כשרת המשפטים, יבול השגייך רב וגדול! הנך בין המדינאים הזוכים לאהדה רבה מצד הציבור הרחב, ואפילו חברי האופוזיציה בכנסת, נוהגים בך כבוד ודרך ארץ. אשרייך איילת שקד ואשרי אמך יולדתך, שבגיל כה צעיר הגעת לגדולות ונצורות!והנך סמל הצניעות והענווה. תכונות, המאפיינות את אישיותך. הן מעוגנות במורשת עמנו כתכונות נעלות. החל מ"וענווים ירשו ארץ" וכלה ב "והצנע לכת".על שכמותך קבע הפילוסוף פרופ' מרטין בובר: "רק אדם גדול יכול להיות צנוע". ואכן את איילת, אדם גדול! נשמח ללוותך באהבה ובתפילה, שתמשיכי לעלות מעלה מעלה, לתפארתך ולתפארת עם ישראל. צילומים: מרדכי ג'פרי מקס

השרה איילת שקד והרב יוסף מויאל La ministre Ayelet Shaked et Rav Yossef Moyal

שרת המשפטים ופרופ' אהרן ממן La ministre Ayelet Shaked et Prof. Aharon Maman

השרה שקד וד"ר יוסי ונונו La ministre Ayelet Shaked et Dr. Yossi Vanunu

34

2020 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2020

Made with FlippingBook Annual report maker