הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Sommaire תכנים

דבר נשיא הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו תכנים של השנתון הפדרציה העולמית ומפעליה ראשי הפדרציה העולמית ובעלי תפקידים דברים בשם אומרם... עברית Sommaire תכנים

עמודים Pages

עמודים Pages

39 40-42 43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-53 54 55 56-57 58 59 60-70 60-70 71 72-73 74-75

התוועדות עם רה"ע ירושלים מר משה ליאון האזכרה המרכזית למ"ד מעפילי "אגוז" אזכרות בנהריה למ"ד מעפילי "אגוז" מצדיעים לעדה הדרוזית ציונית יוסף נסראדין הוכתר ל"דמות מופת בחברה הישראלית" האסיפה הכללית השנתית של העמותה הודעה בכלי התקשורת אודות אירועי הפדרציה בחדרה שנה לעלייה 60 בחדרה נפתחה סדרת אירועים לציון " שנה לפדרציה העולמית של יהדות מרוקו" 20 ההמונית" ו" טקס חלוקת מלגות לתושבי חולון ערב הוקרה לראש העיר פ"ת והצדעה למורשת יהדות מרוקו בדימונה 39 פסטיבל יהדות מרוקו וכנס מרקש ה שייט ומורשת בחברותא באוניית הפאר "מנו ספנות" סמלי ושמות תורמי המלגות סטודנטים מודים ומצדיעים לתורמים Les étudiants remercient les donateurs The World Federation and its activities …Testimonies …Ils ont dit La Fédération Mondiale et ses activités Message du président de la Fédération Mondiale

2 3 4 5 6-7 8-16 17

לוויה ממלכתית בפס לד"ר ארמון גיגי – יו"ר הפדרציה במרוקו בית שמש וראשת העיר-ד"ר עליזה בלוך מצדיעות ליהדות מרוקו סדרת אירועים ברמלה לציון "יום הצדעה ליהדות מרוקו": מעפילי "אגוז" 44 חנוכת כיכר "אגוז" לזכר טקס ארצי לחלוקת מלגות לסטודנטים נציגי הסטודנטים מברכים בשם זוכי המלגות (עברית) נציגי הסטודנטים מברכים בשם זוכי המלגות (צרפתית)

18-19 20-21

22 23

24-25 26-28

ערב הצדעה ליהדות מרוקו בשירה וזמר חגיגות המימונה המרכזיות ורב שיח בחולון חגיגות המימונה בסניף הפדרציה בטבריה חגיגות המימונה בנס-ציונה

29 29 30 31 31

ליל המימונה הארצי-מרכזי בלוד 1 חגיגות המימונה הגולנית ה בול חג המימונה "הדלת הפתוחה" פרופ' אהרן ממן הוא "צפנת פענח" התוועדות מרגשת עם שרת המשפטים ח"כ איילת שקד הכתרת ירדנה עובדיה ל"דמות מופת ואשת חיל"

32-33 34-35 36-38

76 77

עמודים Pages

עמודים Pages

תודות

תודות

59, 60-61 59,61-62 59, 63-64 59, 64-65 65

המכללה האקד' "סמי שמעון" המכללה האקד' "ספיר" המרכז האקד' "פרס" המכללה האקד' "רופין" Dr. Andrzej Gasiorowski Mr. Martin Elias Mr. Jack Mahfar – Genève Dr. Armand Guigui z.l Monsieur Sylvain Benamran

תורם אלמוני המעדיף להשאר בעילום שם מיכאל וידל ראש העיר רמלה והנהלת העיר ירדנה עובדיה-כלת "אשת חיל ויוסי בעלה מר שלמה אליהו והנהלת "מגדל" הנהלת סניף הפדרציה בחיפה מר עודד פרשר-מנכ"ל "מזרחי טפחות" פיני אלקיים וראשי "איחוד יוצאי מרוקו" מיכאל בן-הרוש-לזכר שוש בן הרוש ז"ל D.O.G ' אלי עמר- נשיא חב אברהם בן דוד ומשפחתו עו"ד עמי סביר ומשפחתו מישל סיבוני-מנכ"ל "הראל חברה לביטוח" הנהלת אוצר לשכת "שמעון רוקח" עיריית חולון המרכז הבינתחומי הרצליה

59,70 59,70 59,70 59,70 59, 62-63

59, 65 59, 65 59, 65 59, 65 59, 66 59, 66 59, 66

59, 64 59, 64 59, 66 59, 66

59, 66-68 59, 68-70 59,70

עריכה עיצוב וגרפיקה: אליזבט בראל תרגומים לאנגלית וצרפתית: שרגא בלום Traduction française et anglaise: Shraga-Alain Blum Réalisation et graphisme : Elisabeth Bar-El

3

2020 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2020

Made with FlippingBook Annual report maker