הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

חגיגות המרכזיות של המימונה נפתחו ב"רב שיח" בתיאטרון חולון, במעמד ראש העיר- מוטי ששון. בדברי הפתיחה ה ציין נשיא הפדרציה סם בן שטרית את חשיבותה של המלאכה בעיני ההנהגה הרוחנית לאורך כל הדורות, והעלה על נס את העיקרון שכל אדם מתפרנס מפרי עמלו. בדבריו הדגיש, כי חכמינו היו נאה דורשים ונאה מקיימים, רבי יוחנן היה סנדלר, עמיתו היה נפח והוא רב נפחא, רבי עקיבא היה רועה צאן והרמב"ם היה רופא. הרב אברהם עמר, סגן נשיא איחוד רבני ארצות הברית, חיזק את דברי נשיא הפדרציה בהעלאת הפתגם של חכמינו "אם אין קמח אין תורה". פרופסור אהרון ממן חיזק את דברי המשתתפים במקורות מן הספרות ומן ההיסטוריה של עם ישראל, ובמהלך דבריו . ד"ר יוסף ונונו העלה על נס את הדרך שבה 2019 זכה לברכות ולמחיאות כפיים לרגל הכתרתו ל"חתן פרס ישראל" העביר משה ליהושע את ההנהגה, בכך שהבין, שכדי להנחיל את הארץ נדרשת הנהגה מעשית: חלוקה לנחלות. מר ונונו הביא את דמות אביו כמודל ראוי: חזן, מוהל, שוחט ומורה בבית הספר אליאנס. בלפור חקק סיפר על מקור שם תח, ַ ל- פּ ָ טּ ַ י מלאכה הוא במשקל ק ֵ ם של בעל מלאכה. בעברית משקל בעל ֵ ק" מבטא ש ָ קּ ַ ם המשפחה שלי "ח ֵ משפחתו: ש ע וכך גם חקק הוא בעל מלאכה. בלפור סיפר: בשׂיחה עם אבי עזרא ָ בּ ַ ד, צ ָ יּ ַ ת, ס ָ תּ ַ ח, ס ָ פּ ַ מץ: כך בעלי המקצוע: נ ָ ש, ק ֵ דג ק". הרצל ָ קּ ַ שט הוא: לוֹטש יהלומים. יהודים בבגדד שעסקו בליטוש יהלומים נקראו "ח ְ חקק ז"ל, אמר לי שלדעתו הפּ חקק תיאר את בעלי המלאכה שהיו פוקדים את השכונה הירושלמית בשנות החמישים: מתקני השמשיות, משחיזי הסכינים, מתקני הדוודים, מוכרי התפוחים המסוכרים, מחלק החלב – סיפור הילדות אכן האיר בעינינו את חשיבות יה" ֶ אנשי רוח ב'רב-שיח' - "גדולה מלאכה שמכבדת בעל סימפוזיון שפתח את "חגיגות המימונה המרכזיות"בחולון מאת: הרצל חקק

המלאכה בירושלים של אז. עו"ד עמי סביר ציין, כי כל ההיסטוריה שלנו עומדת מאחורי העיקרון שהוצב כנושא מרכזי של המימונה השנה: "גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה". לדבריו, העבודה היא ערך בפני עצמו, והיא חשובה כערך נעלה - הן בשל ערכה הקיומי והן כדי למלא בתוכן את חיי האדם. גבי בר זכאי הביאה חיזוק לעיקרון חשיבות הפרנסה מעבודתה כאחות ראשית ומן העיקרון שהדריך אותה לכל אורך הקריירה שלה - לתת כבוד לכל בעלי המלאכה בבית החולים - יה שמה דגש על חשיבות השוויון ביחס לנשים בהשוואה לגברים: ֶ ובדבר "עשינו כברת דרך כדי להשוות בין שכר גברים ונשים, ויש עוד דרך ארוכה". פרופסור שמעון שטרית העמיק בדבריו בתוכן שיצקו המקורות ההיסטוריים והמשפטיים כדי להבליט עקרון זה של חשיבות המלאכה. לדבריו, חשוב שבנושא של השנה הבאה יבליטו את נושא המנהיגות כמופת לציבור. גם שאר הדוברים ידעו להפיח חיים בעיקרון כה חשוב 'גדולה מלאכה המכבדת את בעליה'. ד"ר יהודה לנקרי: המלאכה הינה מצוות עשה. "ששת ימים תעשה כל מלאכתך ויום השביעי שבת לה' אלוקיך". הקב"ה ברא את עולמו וממשיך לנהוג בחסד וברחמים דש בכל יום מעשה בראשית. אמרה עממית צרפתית גורסת: "אין ַ וּמח דת". משתתפי ה"רב-שיח": מנחה: סם בן שטרית-נשיא ֶ מלאכה נפס הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו. נכח ברב שיח: מוטי-ששון-ראש העיר חולון. פרופ' שמעון שטרית-לשעבר שר המדע, הכלכלה והדתות,

ד"ר יהודה לנקרי-לשעבר ח"כ ושגריר ישראל בצרפת ובאו"ם, פרופ' אהרן ממן- חתן פרס . ד"ר צבי צמרת-לשעבר יו"ר 2019 ישראל ל המזכירות הפדגוגית. ד"ר יוסי ונונו-לשעבר ח"כ ורה"ע ק. מלאכי. הרצל חקק-סופר. בלפור חקק-סופר. הרב אברהם עמר – ס/ נשיא איחוד רבני אמריקה. עו"ד עמי סביר יועץ משפטי לפדרציה העולמית. גבריאלה בר-זכאי-מזכ"לית הפדרציה. יעקב (ז'ק) רוזיליו-נשיא סניף הפדרציה. ז'קי קדוש נשיא קהילת יהודי מראקש (מרוקו).

28

2020 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2020

Made with FlippingBook Annual report maker