הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

מכתב תנחומים מאת הוד מלכותו המלך מוחמד השישי למשפחת נשיא קהילות פס, אוג'דה וסאפרו, ד''ר ארמנד גיגי אשר פורסמה באמצעי התקשורת במרוקו ובעולם. משמאל אחד האתרים בו פורסמה התגובה המלכותית. הוד מלכותו המלך מוחמד השישי שלח מכתב תנחומים וחמלה למשפחת נשיא קהילות פס, אוג'דה וסאפרו, ד''ר ארמנד גיגי. במכתבו מביע המלך צער עמוק לאחר שנתבשר על פטירתו של ד''ר ארמנד גיגי ז.ל. בנסיבות הכואבות הללו, הוד מלכותו מביע למשפחת המנוח, לקרוביו ודרכם לכל חברי הקהילה היהודית במרוקו את תנחומיו הכנים בעקבות האובדן האכזרי, ומתפלל ליושב במרומים שישלח להם נחמה וסבלנות. הוד מלכותו אכן נזכר במידות הרבות של המנוח, אהבת מולדתו וזיקתו האיתנה לערכים הקדושים של האומה ושל המשפחה העלווית. הוד מלכותו מתפלל לקבלת נשמת ד''ר ארמנד גיגי ז.ל. בגן עדן ושהקב''ה

יגמול מאות מונים לד''ר ארמנד גיגי ז.ל. על כל מה שתרם למולדתו.

lui organiser une rencontre d’adieu avant qu’il ne quitte la résidence présidentielle, à la demande du président de l’Etat, cette étudiante- aujourd’hui devenue médecin – lui avait été présentée. Après ce discours, les fils du Dr. Armand Guigui z.l., Mikaël et Gad ainsi que les petits-enfants sont montés sur l’estrade et ont embrassé Sam Ben-Chétrit pour son oraison si émouvante. Sam a ensuite annoncé la création d’un «Fonds de bourses au nom du Dr. Armand Guigui» en faveur d’étudiants issus de milieux défavorisés, sans distinction d’origine, race, religion ou sexe. Immédiatement, certaines personnes présentes ont spontanément annoncé qu’elles feront une contribution à ce fonds. La Fédération Mondiale s’est fixé un objectif de 200.000 euros pour ce fonds. Fasse que nous réussissions, afin d’honorer la mémoire de notre cher et bien-aimé Dr. Armand Guigui z.l. !

הוד מעלתו הואלי של פס ומקנס, ונכבדים מרוקניים בלוויה הממלכתית לד"ר ארמון גיגי

Son Excellence le Wali de Fès et Meknes ainsi que des notables marocains lors des funérailles nationales du Dr. Armand Guigui z.l.

10

2020 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2020

Made with FlippingBook Annual report maker