הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

סקירה אודות הסדרה המרוקאים החדשים

בחדשות הערב 13 פרקים בערוץ 4- הסדרה "המרוקאים החדשים, בהפקת ד"ר אבישי בן-חיים שודרה ב . הציפייה הייתה לפרקים במסגרתם תודגש תרומתם של יוצאי מרוקו במאבקם 20.7.2020 החל מיום שני לעלייה לארץ, בניית הארץ ויישובה, ייצוגה המרשים בממשלה, בכנסת, ברשויות המקומיות וכו'. בפועל הסידרה לא תאמה ציפיות אלו ועסקה בנושאים אחרים אשר עוררו תגובות מעורבות. להלן סקירתם של הרצל ובלפור חקק אודות הסידרה ומאמרו של מר סם בן שטרית-נשיא הפדרציה.

סם בן-שטרית: "תראה את הייצוג שלה בכנסת ובממשלה-מחצית מראשי הערים הם יוצאי מרוקו. גם מלכות היופי ודוגמניות, רובן 2 ככולן..." מתוך הסדרה "המרוקאים החדשים" פרק

ש � העולים ממרוקו היו יותר מ 25 עד 15 ד"ר עמוס נוי: "בגילאי כילים מאותה שכבת גיל שקלטה אותם. חד וחלק." 3 מתוך הסדרה "המרוקאים החדשים" פרק

8

2021 : טבת-סיון תשפ"א, ינואר-יוני 13 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook flipbook maker