הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

זורנה (או זורקה) הזורנה הוא כלי נשיפה שייחודו בעובדה שיש לו פיה עם שתי סופיות צמודות ומיובשות, יש החושבים שמקור השם במונח תורכי "סורנאי", כלי נגינה המזכיר במבנהו את האבוב. הזורנה המשמשת את המוסיקאים במזרח הרחוק, באירופה ובצפון אפריקה נחשבת לאחד מן המקורות מהם נגזר האבוב הסימפוני של ימינו.

סנטימטרים ויש 34 אורכה הממוצע של הזורנה הוא בה שמונה נקבים שהנמוך בהם קטן מן האחרים.

בדומה לנאי, גם בזורנה נוהגים הנגנים לנגן תוך שאיפה ונשיפה מחזוריים ובו-זמניים, שיטה המאפשרת להם לנגן ללא הפסקה. עוצמת צלילו של הכלי חזקה, יחסית לכלים אחרים, וגוון צליליה חד חריף.

במקומות מסוימים ניתן למצוא זורנה כפולה, עם שני כלים צמודים זה לזה.

) Mezoued המזואד ( המזואד הוא כלי ממשפחת חמת-החלילים. כפי שניתן להבחין בתמונה יש בו שני חלילים. הנגן לוחץ בזרועו על גוף הכלי, העשוי עור חיה והמתמלא באוויר, על ידי נשיפה בצינור המשמש למטרה זו בלבד ואינו מפיק צלילים. שיטה זו מאפשרת לנגן להמשיך את נגינתו ללא כל הפסקה, כשאצבעותיו יכולות לאטום את הנקבים שבשני החלילים ולהפיק את הצלילים המבוקשים.

למזואד מנעד מצומצם, יחסית לכלים אחרים, והוא נמצא בשימוש במוסיקה עממית עירונית וכפרית כאחד.

58

2021 : טבת-סיון תשפ"א, ינואר-יוני 13 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook flipbook maker