הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

1672–1727 מולאי איסמעיל מלך בין השנים שער באב אל מנצור, סימן ההיכר של מקנס, עירו של מולאי איסמעיל. במרוקו כולנו מכירים את המלך , מנהיג במונרכיה הכי עתיקה בעולם. אבל, 6 מוחמד ה הרבה לא יודעים, שהמלך שייך לשושלת העלאווית המקושרת ישירות למולאי איסמעיל. אמו השפחה והשחורה של מולאי איסמעיל שלטה . מספרים, שבכל מסעותיו, 780 במרוקו, כבר משנת בראש השיירה היו תמיד מובילים אתו: ספר הקוראן והשמשייה המגינה עליו מפני השמש, שהיא מסמלת כוח ושלטון . בדרכים, כלמי נתקל בו, היהמורידאת נעליו ומשתחווה לפניו, אסור ליישר אליו מבט. הסולטן הוא השריף כך, שכולם כיבדו אותו, מנהיג המאמינים זה אומר שהוא מעל, בשביל המרוקנים הוא: סידנה אדונינו כמו הנביא מוחמד. מולאי איסמעיל חש, שהוא שייך לעמוד התווך של האסלאם. מספרים, שבזמן התפילה היה יורד מסוסו מנשק את האדמה ומתפלל, בשבילו הכול עובר דרך אלוהים והנביא, אישיותו הניגודית מהאהוב ועד לאכזר

ין הגנים הירוקים והמרהיבים של מרקש, הסולטן ב מולאי ראשיד, אחיו הבכור של מולאי איסמעיל, מתכונן לחגוג את 'עיד אל כביר', כזיכרון לקרבן של אברהם אבינו. כאן הוא נהנה מהצגה של הטבורידה "הפנטזיה", זהו ספורט וגם אימון ללחימה ולמלחמה, מתחילים עם קריאת פסוקים מן הקוראן, עולים על הסוסים, ביד אחת המושכות וביד השנייה הקרבין עם אבקת אל בארוד ויורים באוויר. מחכים כולם ל"הכן צא“, "קדם" קריאה מפי המנהיג, לקראת הסוף, הפרשים מסובבים את הקרבינים סביב ראשם כמה פעמים, ואז יורים כולם ביחד את המטח באוויר. מולאי ראשיד הוביל את הפנטזיה, כשהוא באמצע החבורה הדוהרת, הוא וסוסו היו משולהבים כנראה, ואז תוך כדי דהירה, ענף מעץ התפוזים פוגע באוזנו ובפניו, נופל מסוסו ומת. זהו מוות טבעית ולא רצח, שנים, זוהי טרגדיה באמצע גן העדן 42 הוא היה בן ימים לאחר מכן, מולאי איסמעיל נהפך למלך, 4 שלו. ממשיך ומגדיל את שליטתו מהצפון עד לדרום. הוא, אף פעם לא נבחר להיות מלך, הגעתו למלוכה היא תוצאה של המון תחנות במסעותיו, שהובילו אותו שנים לפני כן, מתאפילאלת ועד לשערי 27 , למלוכה הסהרה, אמו של איסמעיל הייתה שפחה והפילגש של הסולטן, הבן השביעי של מולאי שריף, מצאצאי . 7 הנביא מוחמד, שבאו מערב סעודית במאה ה עם כל המנהיגויות באזור, לעלאווים יש מטלה אחת, לאחד את כל השבטים הברברים לממלכה אחת ומאוחדת.

מולאי ראשיד הכין את השטח ומולאי איסמעיל, ימשיך ויקטוף את הפירות.

העלאווים הם צאצאי חסן בנם של עלי ושל פטימה ביתו של הנביא מוחמד.

צריך לזכור, שכל הצאצאים של עלי, היו מנהיגים רוחניים, ולא מנהיגים צבאיים ולכן, הם נקראים שריף, היות והוא שריף מצאצאי עלי ומוחמד, כבר מקנה להם זכות ויתרון חוקי על ובכל התחומים.

מקור השם עלאווים נגזר מהשם עלי, (להבדיל מהעלאווים הסורים).

מולאי איסמעיל

51

2021 טבת-סיון תשפ"א, ינואר-יוני :13 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook flipbook maker