הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

שנוצרי התחבא אצל יהודים. אישה ראתה איך דה פוקו רחץ וטיהר את ידיו ואת פניו כאשר קם בבוקר, הבינה שהאורח אינו יהודי, אותו יום סיפרה לשכנתה מה שראתה, גערו בה לבל תדבר אחרת יתפרסם העניין ויגיע לידיעת המוסלמים. סערה התחוללה בשכונות המוסלמים ואסון נמנע בהשתדלות ראשי הקהל רבי אברהם בן שושן וסבא רבי משה. זמן מה אחרי שהקצין הצרפתי עזב את דבדו תקף אספסוף מוסלמי את שכונת היהודים ושדדו את בתיה." יהודי מרוקו הצילו את חייו של דה פוקו ותרמו רבות להצלחתו ועם כל זאת הוא היה כפוי טובה ותיאר את היהודים ואת מצבם במלים בוטות, תיאור שהדהים רבים. . בוחמארה (אלול תרס״ב - אלול תרס״ט) 3 המלך מולאי חסן הראשון אשר התייחס בעין טובה לקהילת . בנו הצעיר מולאי עבד אל עזיז ישב 1894 דבדו מת בשנת על כסא המלכות. המלך הצעיר ידוע היה כאדם פתוח לתרבות ארצות אירופה ומוכן לשיתוף פעולה מצד מדינות אלה, על מנת לקדם כלכלת ארצו המבוססת על שיטות ישנות. נפוצו שמועות על שעשועי המלך הצעיר בארמון, על מתן הטבות מרחיקות לכת למדינות אירופה במרוקו. המלך יזם רפורמה במיסים שפגעה בהכנסות בעלי הפריבילגיות - השריף והקאיד - התסיסה בעם נגד המלך לא איחרה לבוא ובאזורים רבים במדינה הופרו סדר וחוק - ההתנגדות למלך התחזקה עד למרד גלוי. בראש המורדים עמד זילאלי בן דריס המכונה בוחמארה. לפני המרד הגלוי, בוחמארה סייר רבות במזרח מרוקו. פעם הציג עצמו כמכשף ומגלה עתידות, ופעם כשריף וכקדוש. הוא ניצל את סיוריו לעמוד על מדת נאמנותם של אנשי המח'זן, המופקדים על החוק והסדר - למלך. בסיוריו הרבים נהג לרכוב על אתון. בוחמארה ליכד סביבו שבטים רבים בין תאזה לאוז׳דה ובין דבדו למליליה. ללא קרבות או את העיר תאזה והכריז 1903 התנגדות כבש המורד בשנת שם על עצמו כמלך. באותה שנה אנשיו השתלטו על דבדו. כבש את העיר אוז׳דה ושליטתו על העיר נמשכה 1904־ ב רק חודשים מעטים. מזרח מרוקו נתונה הייתה למרותו. לזמן מה נראה שהוא סיכן את העיר הגדולה פאס אשר בסביבתה התחוללו בסיוע אנשי 1905 ־ קרבות בין חיילי המלך לאנשי המורד. ב שבט בני גיל מאיזור דהרא, דרומית לדבדו וברגנט, שם מצור על חיילי המלך בתוך אוז׳דה, ולא עלה בידו לכבוש העיר. המורד לא השכיל לבסס שלטונו והוא ואנשיו נעו ונדו במזרח

)2019 עם הקאיד של דבדו חאז׳ טאהר (תמונה מחודש פברואר

בן משעאל היה בעיר תאזה. אחרים סוברים שכפר דאר בן משעאל הוא באיזור תאורירת או בקרבת ברקן הסמוכה לאוז׳דה. הרש״ך ב'יחס דובדו', דף ג׳: "מצאתי שטר אחד וז״ל בכל הפרקמטיה שישלח שלמה מן הפאס עד דאר בן משעאל היא לאחריות שלמה הנזכר, ומן דאר בן משעאל עד שתגיע ליד שמואל לדבדו או לעיר זו ) תאורירת(, והיא לאחריות שמואל שנת לבית״ך. לפי שטר זה למדנו שמקום המדויק של דאר בן משעאל היה בין העיר תאזה והעיר תאורירת. קרוב לשלושים שנה אחרי רצח בן משעאל, המלך החדש מולאי איסמאעיל העביר יהודי דאר בן משעאל לדבדו סביב שנות ת״ן. אך נשארו בדאר בן משעאל יהודים כי שד״ר חברון רבי ש' לוי סובב שם אחרי גירוש היהודים מהכפר ואסף חמש ריאליש. ובאותה עת אסף עשרים ריאליש ושתים ריאליש לת״ח בדבדו, וזה בשנת תס״ח". במלחמותיו נגד התורכים ביסס המלך איסמאעיל את הגבול המזרחי של מרוקו והדף את התקפות הטורקים. לשם כך פינה יישובים שלמים במזרח מרוקו. דוד קורקוס כפר מכול וכול בפרשת אהרון בן משעאל: לא היה ולא נברא. . ביקור דה פוקו בדבדו 2 בהכנת מסעו הארוך במרוקו בחר לו דה פוקו בלבוש יהודי מסורתי במקום לבוש מוסלמי. לדה פוקו התלווה לאורך מסעו היהודי מרדכי אביסרור, ובכל מקום יהודים הם שנותנים לו מקלט ומחסה ומוסרים לו מידע יקר. כך היה . משך ארבעת ימי שהותו 1884 בדבדו שם ביקר בחודש מאי בדבדו ירד גשם זלעפות "בביקורו החשאי נחבא דה פוקו בבית סבא רבי משה מרציאנו, מראשי הקהל בימים ההם. ביום הוא נחבא מסכנת ערבים שיחשבוהו למרגל מאירופה ובלילה הוא יצא לעבודה מעשית באיסוף מידע ורישומים. הביקור כמעט המיט אסון על קהילת דבדו: הקול נשמע

42

2021 : טבת-סיון תשפ"א, ינואר-יוני 13 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook flipbook maker