הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

רחובות אזמור והנהר

מבקשים להיות זכים וטהורים כמלאכים, לפני יום המשפט, ומשליכים העבירות כולן-אל מצולות הים, ם" ָ אות ּ ֹ ט ַ ל ח ָּ ם כ ָ לוֹת י ֻ צ ְ מ ִּ יךְ ב ִ ל ׁ ְ ש ַ ת ְ על פי הפסוק "...ו (מיכה ז', יט). היינו מנערים את שולי הבגדים והכיסים כסמל לניעור העוונות אשר דבקו בנו, אנו הילדים הגדלנו לעשות והיינו משליכים אבנים - כסמל לזריקת החטאים. הסיבה שהולכים דווקא למקום בו ישנם דגים היא משום שבני ישראל נמשלו לדגים - כמו שהדגים נשפטים על ידי הדייג ורשתו, כך נשפטים בני ישראל בראש השנה על ידי אלוקים. כמו כן, הדגים מהווים סימן ברכה ש"אין עין הרע שולטת בהם". ה. ָ ימוּנ ִ יע שימשאותנו נאמנה גםביוםהמ ִ אבּ ָ ר ְ נהראוּםא בבוקר היינו משכימים קום וטובלים את רגלינו במי הנהר, מתוך אמונה שהשכמה מוקדמת והטבילה נועדו לגרש את העצלות וכסמל לכך שהשנה החדשה תתחיל ברגל ימין (השנה אמנם מתחילה בתשרי-תאריך בריאת העולם, אך מניין החודשים - ספירת ההתחדשויות, נעשית, מחודש ניסן-עת יציאת עם ישראל ממצרים). נוספה לכך האמונה, כי בחורה רווקה שתטבול רגליה במים באותו בוקר, סגולה שתתחתן באותה שנה. מנהג ה - ללכת לשפך הנהר אל הים, ָ ימוּנ ִ אחר היה ביום המ שם היה ריכוז גדול של דגים, הסיבה שהולכים דווקא

למקום בו יש ריכוז דגים היא משום שהדגים מהווים סימן ברכה ועין הרע אינה שולטת בהם מתוך האמונה שהטובלים יפרו וירבו כדגים. סמוך למפגש הנהר עם הים ובאווירה מחויכת שמנו א ַ אל ַ פעמנו למתחם קברה של הקדושה המוסלמית ל א הנמצא בגדה הצפונית של הנהר. חל ָ י ִ ר ְ ח ַ בּ ְ ל ַ ה א ָ שׁ ְ י ַ ע חמד ֻ איסור כניסה למתחם הקבר ללא מוסלמים ומ אחד ממלווי שראה את מבט פני המאוכזבות סיפר את האגדה הרווחת אודות הקדושה המוסלמית. האגדה ב אף ְ י ַ ע ְ א ומוּלאי בּוּשׁ ָ י ִ ר ְ ח ַ בּ ְ ל ַ ה א ָ שׁ ְ י ַ א ע ַ אל ַ מספרת של הוא קדוש מוסלמי הקבור בגדה הדרומית של הנהר אהבו זה את זו אהבת נפש, אך בשל יריבות שבטית, נאסר עליהם לבוא בברית הנישואים. דמעות כאבם ניגרו כמים ומילאו את הוואדי שחצץ בין השבטים היריבים, יע. ִ אבּ ָ ר ְ שלימים הפך לנהר אדירים הוא אוּם א

14 חלק ד' יפורסם בגליון סיום המפגש עם המלאח וסיכום המסע

27

2021 טבת-סיון תשפ"א, ינואר-יוני :13 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook flipbook maker