הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

לרכישת הספר 058-6250878 ' טל תוך כדי שתיית התה עם מארחותיי, מגירת הזיכרונות נפתחה שוב ונזכרתי בסיפורים ששמעתי אודות פוגרומים, חטיפת נערה יהודייה והתאסלמותה של נערה אחרת. לפי 1896 ידיעה משנת התנפלו מוסלמים על הרובע היהודי מּוּר- פצעו, שדדו ֶ ז ַ בא ונהגו באלימות כלפי נשים וילדים, ונערה נחטפה. 14 יהודייה בת יהודי המקום כתבו נג'יר, וביקשו ַ לחכם בט א" - מגש ָ י ֶ נ ֶ ה על גבי "צ ָ שׁ ְ י ַ ה הגישה ע ָ יבּ ִ את תה השׁ מרוקאי מנחושת המעוטר בציורים חרוטים ובעל שלוש אד" - קומקום לתה ַ ר ְ א" היה מונח "בּ ָ י ֶ נ ֶ רגליות. על ה"צ ומסביבו שלוש כוסות זכוכית מוזהבות ובצד מונח נייר מקופל בצבע כחול ובתוכו גושי סוכר קטנים שנותרו אר". ָ כּ ְ ס ְ ד ְ בּ ְ ל ְ מגוש סוכר שצורתו קונוס הנקרא "ק נדהמתי לשמוע מפיהן את בקיאותן בשושלת משפחתי, מידי פעם נתכסו עיניהן בדוק של דמעות. התרגשתי במיוחד כאשר סיפרו אודות אמי ואחותי שנותרו בעיירה לאחר עלייתי ארצה וכל מה שעבר עליהן בתקופת (הסיפור המלא אודות אמי ואחותי, מלחמת ששת הימים. זקנים ומוגבלים שנפסלו לעלייה, יפורסם בפרק "העלייה מּוּר" באחד מכתבי העת הדיגיטלים הבאים). ֵ ז ַ מא העלנו זיכרונות העבר על החיים המשותפים בין יהודים ומוסלמים וציינו את חילופי המאכלים בחג הפסח אק" – חג המצות ָ ק ְ ר ְ יד א ִ שהמוסלמים קראו לו "ע ה. שעה ארוכה העלינו חוויות ָ ימוּנ ִ וכמובן את חג המ ס שבזכותו עדיין באים ֶ נ ֶ אודות הצדיק ר' אברהם מוּל א עוֹת העוזרים ָ אח ומותירים בידם מ ָ ל ְ מבקרים יהודים למ להם להתמודד עם חייהם הקשים, וזאת מכיוון שרובם מחוסרי פרנסה. דּוּק" שעמד בפינת החדר. ְ נ ְ תוך כדי השיחה, צדה עיני "צ דּוּק" ְ נ ְ דּוּק" (ארגז עץ) דומה לזה היה לאמי. ה"צ ְ נ ְ "צ מים ָ בבית היהודי ליווה את הכלה עוד בהיותה עוּלת י ה שקיבלה הילדה ָ י ְ דוּנ ְ אל בית בעלה, ובו נשמרה הנ מהוריה. כפי ששמרה אמי חפצים, בגדים יקרי ערך, רקמות על מפות ועוד עבור אחותי- כאשר המפתח דּוּק" היה תלוי תדיר על צווארה. ְ נ ְ למנעול ה"צ

אח ָ ל ְ המפגש עם המ -המשך מגליון קודם

יק" ִ ה בּ ָ בּ ְ ח ְ ר ְ ה הזמינה אותי להיכנס בברכה "מ ָ שׁ ְ י ַ ע ועשתה לי סיור מודרך בתוך הבית. הכניסה לבית הובילה אר". זו היתה דירה בת ָ ד ְ ט א ְ וס ְ היישר לטרקלין הבית – "ו שתי קומות המכילה שישה חדרים, שני מטבחים, חצר מרכזית פנימית, שירותים ובאר לאגירת מים. הבית שמצאתי לא היה כפי שזכרתי, ניכר שפגעי הזמן לא פסחו עליו. הבית לא תוחזק, היו מחיצות רבות העשויות קרשים, אף החלוקה הפנימית היתה שונה מזו שהכרתי. במסגרת הסיור טיפסתי בגרם המדרגות אל הדיוטה העליונה, שם היה חדרי, כיום מתגוררת בו משתכנת י. בהיכנסי לחדרה ראיתי קשישה ִ דוּד ַ חדשה בשם ח ת רגליים, שהיתה ישובה בלבו של החדר על גבי ֶ ל ֶ כּ ֻ שׂ ְ מ נוֹן של ָ ק ַ שטיח הפרוס על הרצפה ועליו מונח ספר "ה אר" – תנור חימר ַ מ ְ ז ְ מ ְ ל ַ הרפואה". בסמוך אליה עישן "א ובו גחלים, עליהם גימרה מיני שרפים שפיטמו את ה ישב נער מבוהל ָ ח ְ כ ִ החלל בריח חריף של קטורת, ולנ מה. בירכתי אותה לשלום והיא ענתה לי בסימנים שלא אדבר. נטלה מטפחת בד והשליכה לתוכה זרעים ר ָ בּ ַ ח, שרף שקד וזרעים של שׁ ַ צ ֶ שחורים מרוסקים של ק לבן, הוסיפה קמח, צררה הכל לפקעת והעבירה אותה שבע פעמים סביב ראשו כדי לגרש ממנו שדים ומרעין בישין שהתרגשו עליו. לבסוף היא נתנה את הצרור בידי הילד וצוותה עליו שלפני לכתו לישון יניח את הצרור מתחת לראשו במשך שלושה לילות וביום הרביעי ישוב אליה עם הצרור בידו. לאחר ששילחה את הילד לביתו, סיפרה לי שהילד תקוף שדים והוסיפה שכאשר יחזור אליה לאחר ארבעה ימים, תיטול מהילד את צרורו המכושף, תתיר אותו ותנפה את הקמח שבצרור לתוך קערה. לאחר מכן היא תיטול את הגוש הגבישי מתוך הצרור ותטילו לתוך האש. לאחר מכן היא תניח בתוך הקערה את הקמח ושאר החומרים שבצרור בתוספת ה ושבעה גרגרים של שעורה, תקיף ָ נ ֶ שמן זית, עלי ח את ראש החולה, תוך שתקרא בשמות הקדושים מּוּר: הקדוש היהודי ר' אברהם מוּל ֶ ז ַ המקומיים של א ה ָ שׁ ְ י ַ א ע ַ אל ַ ב ול ְ י ַ ע ְ ס והקדושים המוסלמיים מוּלאי בּוּשׁ ֶ נ ֶ א א. בסיום הטקס תשחרר את החולה לביתו ָ י ִ ר ְ ח ַ בּ ְ ל ַ א בצירוף מרשם לרקוח קטורת ולהבעירה באש. לאחר שסיימה לספר אודות הילד תקוף השדים, התיישבתי י שקיבלו אותי ִ דוּד ַ עם שתי מארחותיי בחדרה של ח ה ָ יבּ ִ בחמימות והזמינו אותי באווירה המבושמת בתה שׁ נפלא. שילוב השניים ערפל את חושי וחדר לכל נימי זיכרונותיי.

23

2021 טבת-סיון תשפ"א, ינואר-יוני :13 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook flipbook maker