הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

אחמד שריקי עם ילדים מקומיים בכפר בהרי האטלס

מדריך וסוכן נסיעות למרוקו מאת אחמד שריקי 052-3701807 : טל chrigui1966@gmail.com כל הזכויות שמורות למחבר © מוסלמי מוגרבי החי בישראל אחמד שריקי הוא מוסלמי מוגרבי החי בישראל. התוודענו לסיפורו במקרה, באמצעות הסופר יעקב (אבויה) אלפסי-אשר רבים מאמרים וסיפוריו פורסמו בגליונות שונים של כתב עת זה. סיפור התוודעותו של אחמד ליהודים והחלטתו להקים את ביתו לצידם, מלמד אותנו בזעיר אנפין-על הקשר ההדוק של היהודים בארץ המגרב עם שכניהם המוסלמים, אשר רכשו כבוד והערכה זה לזה, ועל האפשרויות הגלומות בדו קיום פורה וחם, וכדבריו (המערכת) בסיום המאמר "...ובזכות ישראל הפכתי למרוקאי יותר משהייתי בעבר".

בירושלים, הבנתי, שאני קרוב מאד לחברה הישראלית המפוארת על גווניה התרבותיים והדתיים. , אך קדם לכך רקע 1999 החלטתי לגור בישראל בשנת רוחני עמוק מאת שמו ה' יתברך. כאשר הייתי בגיל מּוּר ליד ֶ ז ַ בא C.T.M שמונה, שיחקתי בתחנת האוטובוס העיר העתיקה מול שער סיד אל מכפי. ראיתי אישה יס משי לראשה. ִ ב ָ מבוגרת, לבושה בשמלה ארוכה ושׁ היא ניגשה אלי, דיברה במוגרבית מוזרה ואמרה לי:

מּוּר ֶ ז ַ שה לתאר את החיים מתגלגלים מן העיר א ק 80– במרוקו השוכנת על חוף האוקיינוס האטלנטי כ נקה והגעה למדינת ישראל ''הארץ ַ בּל ַ ז ַ ק"מ דרומית מק הקדושה''.

יש מי שחושב, שיש מרחק פוליטי וגיאוגרפי רב בין מולדתי – המגרב לבין מדינת ישראל. אך משדרכו רגליי

18

2021 : טבת-סיון תשפ"א, ינואר-יוני 13 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook flipbook maker