מי עכו | דו"ח פעילות שנתית 2022

מהדורה דיגיטלית

2022 דו"ח פעילות שנתית

1-800-400-120 www.mei-akko.co.il מצויינות קידמה חדשנות

דבר המנכ"ל דבר היו״ר

תושבים יקרים, תאגיד המים והביוב "מי עכו", תחת ניהולו של מר אבי מיכאלי, מנכ"ל התאגיד, ובשיתוף פעולה פורה עם דירקטוריון החברה, פועל ללא לאות על מנת להבטיח לכם תושבי עכו שיפור מתמיד בתשתיות המים והביוב תוך הטמעת טכנולוגיות חדשניות ומתקדמות בתחומי המים והביוב באופן קבוע המייצר שיפור מתמיד באיכות מי השתייה ובטיפול יעיל בתשתיות. עכו נמצאת בשיאה מבחינת פרויקטים רבים של בינוי ותשתיות ולתאגיד חלק מרכזי בכך. כמו כן, נושא שיפור השירות לתושב הוא תחום בו אנו עוסקים באופן קבוע וזאת על מנת להבטיח לכם חווית שירות טובה, מקצועית, זמינה ונגישה. לתאגיד נבנה חזון עדכני ותוכנית עבודה אסטרטגית ברורה המבטיחה רלוונטיות לתאגיד ויכולת לממש את כל המטרות והיעדים שלשמם הוא הוקם. בכל הקשור לפעילות 24/7 צוות התאגיד זמין לפניותיכם התאגיד ומובטח לכם מענה מיידי ומקצועי.

בברכה, אורית אסייג, יו"ר דירקטוריון "מי עכו"

דבר המנכ"ל

דבר המנכ"ל

תאגיד המים והביוב 'מי-עכו' שקיבלתי לידי במהלך השנה החולפת הוא מהטובים בתאגידי המים הקיימים בישראל. לצד זאת, זיהיתי שקיים מפל ציפיות בין איכות פועלו של התאגיד לתחושת התושבים באשר לשירותים הניתנים לכם. זו המשימה הראשונה במעלה בה נטפל במהלך השנה הקרובה. נביא את השירות לרמה גבוהה, תוך שאתם התושבים תהיו בליבת העיסוק והמיקוד שלנו. האתגר שלנו השנה יהיה בהנגשת השירותים שלנו אליכם בפלטפורמות השונות, בדגש על ערוצי הדיגיטל - מי עכו בכף ידך. במהלך השנה החולפת השקיע התאגיד בפרוייקטי תשתית תחנות שאיבה 2 משמעותיים. בתוכם קלטנו והתחלנו בהפעלתן של חדשות, המאפשרות ספיקה של השפכים באופן מוסדר ובהיקף התואם את צרכיה של העיר עכו. מגמה זו תימשך ואף תתרחב , תוך שהגדלנו משמעותית את תקציב השקעות 2023 במהלך הפיתוח שלנו. העיר עכו נמצאת בעיצומו של תהליך גדילה משמעותי. רק לאחרונה אוכלסה באופן מלא שכונת 'כרם האומנים' והחלה בנייתה של שכונת 'שערי עכו' בצידה המזרחי של העיר. התאגיד מכין את התשתית לגדילתה של העיר, ובמהלך השנה הקרובה נצא לדרך לפרוייקט עתיר משאבים של הרחבת מתקן טיהור השפכים שלנו. פרוייקט זה יאפשר ספיקת השפכים וטיהורם לרמת הטיהור הגבוהה ביותר, ע"מ לאפשר לכולנו סביבת חיים ירוקה ונכונה יותר. גם בעיר העתיקה שמנו את יהבנו לשנה הקרובה, ובמהלכה נשקיע בדרוג תשתיות המים בעיר בהיקף דרמטי. חינה של העיר העתיקה הוא חלק מסמליה של העיר עכו כולה ולפיכך נתרום חלקנו באיכות חיי התושבים ובנראות העיר העתיקה. בסופם של דברים, כולי תקווה כי הערכים שחרתנו על דגלנו, החזון והתכנית האסטרטגית שאישרנו רק לאחרונה יהיו בבחינת שינוי במערך היחסים בינינו וביניכם – אנחנו נעשה כל שבידנו כדי להיטיב את רמת השירות בכלל החתכים. מכאן אני קורא אליכם – פנו אלינו בכל דרך שתמצאו לנכון. בטוחני שתמצאו אוזן קשבת ורצון עז לעשות ולסייע.

אבי מיכאלי, מנכ"ל בפועל

עיסוקה העיקרי של החברה הינו אספקת שירותי מים וביוב, תחזוקה ושדרוג של מערכות המים והביוב בעיר עכו. . 25/1/2010 , הוקמה ביום 514396159 חברת מי עכו בע"מ ח.פ אודות מי עכו

החזון שלנו

מי עכו תצטיין באספקת שירותי מים וביוב לתושבי העיר, תציב את הלקוח במרכז, תיזום ותוביל במקצועיות, חדשנות ויעילות, ותהווה מודל לניהול ושקיפות בתחומה

בעלי תפקידים

מר אבי מיכאלי מנכ"ל בפועל יו"ר הדירקטוריון גב' אורית אסייג חברי הדירקטוריון מר שמעון לנקרי, ראש עיריית עכו

עו"ד היבא חמאדי-דיב מר מיכה שאיאן מר דותן אזלן

עדיף להיות מוכנים

תמיד טוב שיש בקבוקי מים בבית משק המים רגיש לתנודות לא צפויות: הפסקות מים לא מתוכננות, זיהום מים פתאומי, פגיעה מרעידת אדמה, מלחמה ועוד. תאגיד ״מי עכו״ ערוך באופן מיטבי לספק מים בשעת חירום או בעת הפסקת מים ארוכה, באמצעות פריסת תחנות לחלוקת מים ברחבי העיר. למרות זאת, התארגנות מעין זאת אורכת מספר שעות. כדי להקל על משך הזמן ללא אספקת מים, אנו ממליצים לכל בית אב לשמור בבית מנת מים לכל אדם המתגורר ביחידת הדיור שלכם. המלצות פיקוד העורף

הוראות בנוגע לשמירת מי ברז מים שנרכשו באריזות אטומות יש לרענן על פי הוראות היצרן. מים שנאגרו באופן עצמאי במיכל אטום, יש לרענן אחת לחודש במים טריים.

ליטר 12 לאגור מים בכמות של ימים, 3 מי שתיה לנפש ל בשימוש מצומצם ומוקפד, כמות זו אמורה לתת מענה ראשוני במקרי קיצון

ערכת סניטציה איך שומרים על ניקיון כשאין מים?

בנוסף לבקבוקי המים, רצוי לשמור בבית ״ערכת סניטציה״, הכוללת ברובה מוצרים פשוטים הנמצאים בבית בשימוש יומיומי. את הערכה יש לשמור במקום מוצל, קריר ויבש בממ״ד או בחדר המוגדר

לשימוש בשעת חירום. מה בערכה?

חבילת מגבונים לחים או ג׳ל אנטיבקטריאלי המיועדים לסיוע בשמירה על הגיינה אישית במקום מים. לשימוש במקרים בהם כלים חד פעמיים ומגבת נייר לא תתאפשר רחצת כלים לשמירה על ניקיון הסביבה שקיות לאיסוף פסולת ומניעת מפגעים סביבתיים. שקית לצרכים סניטריים - שקית מיוחדת שקית סניטציה לשימוש בשירותים.

השקעות ופיתוח תשתיות 2022 בשנת השקיע התאגיד 2022 במהלך שנת ₪ מיליון 6.3 כ – בפרויקטים שונים ברחבי העיר

שדרוג קווי מים וביוב ברחובות ז'בוטינסקי ובן- עמי

שדרוג קווי מים ברחוב שלמה קליין

שידרוג מגדל המים ברחוב אחד העם

שדרוג קווי מים בשכונת הכרם א׳

₪ מיליון 5.5 בנוסף לתשתיות עירוניות השקיע התאגיד בפיתוח ושיקום תחנות שאיבה

השקעות ופיתוח תשתיות 2023 בשנת צפוי התאגיד להשקיע 2023 במהלך שנת

₪ מיליון 9.4 כ – בפרויקטים שונים ברחבי העיר

שדרוג קווי מים בעיר העתיקה

תכנון הרחבת המכון לטיהור השפכים עכו וקו סניקה אליו

שדרוג קווי מים ברחוב הנדיב

שדרוג קווי מים בן יהודה וברנר

שדרוג קווי ביוב ברחוב העלייה

שדרוג קווי ביוב ראשיים ברחבי העיר

שדרוג קווי ביוב רח׳ יאנוש קורצ׳אק

סוג צרכן מספר צרכנים 2022 נתונים בדבר צריכת המים מספר צרכנים 2021

19,023 314 192 5 1,220 26 166 11 7 20,964

17,315 305 195 5 1,202 26 157 11 7 19,223

מגורים גינון ציבורי (בניכוי גינון ציבורי) רשות מקומית בתי חולים ומקוואות מסחר ומלאכה בני ה כל צריכה אחרת תעשיה/צרכנים גדולים חקלאו ת סה"כ

נרכשו 2022 בשנת מיליון מ"ק מחברת מקורות 4.5 תושבים 57,953 מיליון מ"ק לכ – 4.3 וסופקו כ פחת המים פחת המים מחושב כפער בכמות המים הנרכשת ואשר אינה מסופקת לצרכני התאגיד מתוך סך כמות המים הנרכשת. הפער נובע מאיבוד מים פיזי הקשור בתשתיות המים.

:2022 פחת המים לשנת

סה״כ רכישת מים סה״כ שימושים פחת מים שיעור הפחת

4,539,926 4,282,130 257,796 5.68%

שיעור פחת המים במי עכו הוא מהנמוכים במדינת ישראל התאגיד ממשיך לפעול על מנת לצמצם את אובדן המים הפיזי והמנהלי כאחד.

איכות המים העיר עכו מקבלת את מי השתייה שלה מחברת מקורות אשר ברובם הינם מי התפלה המובלים ממתקן התפלה מסריק וחלקם מי קידוחים אספקת המים ממפעל מקורות לעיר מתבצעת דרך ארבע כניסות / חיבורי צרכן מצפון לעיר עכו. הטיפול במי השתייה מבוצע על ידי חברת מקורות ומתבסס על סינון והכלרה. באחריות תאגיד "מי עכו" לבצע דגימות של המים המסופקים לעיר בנקודות הדיגום השונות כדי להבטיח שהמים 6 המסופקים לכם הנם באיכות גבוהה. בעוד התקן דורש לבצע בדיקות איכות המים ב- נקודות דיגום 9 נקודות דיגום בתדירות של פעם בשבוע התאגיד מבצע את הבדיקה ב אחת לשבוע על מנת להבטיח איכות מים לכלל העיר.

פירוט נקודות דיגום

מס"ד שם הנקודה

מס"ד שם הנקודה

רחוב העלייה

6 7 8 9

ההגנה לכיוון מגדלאור

1 2 3 4 5

כניסת מקורות בן גוריון סוף רחוב הרב ניסים כניסת מקורות א.ת דרום

הספנים

בניין העירייה

הדגנית – כרם א'

כניסת מקורות מגדל המים

בדיקות בקטריאליות סוג הבדיקה

אחוז בדיקות תקינות

אחוז ביצוע

מס׳ הבדיקות שבוצעו

מס׳ הבדיקות המתוכננות

בדיקות בקטריאליות - רשת בדיקות בקטריאליות -

100%

100%

312

312

100%

100%

156

156

מקורות עכירות מתכות פלוריד

100% 100% 100%

100% 100% 100%

468 10 10

468 10 10

בדיקת כלור נותר נמצאו ריכוזים תקינים. בדיקת עכירות נמצאו ריכוזים תקינים בדיקת מתכות נמצאו ריכוזים תקינים.

פרמטרים נבדקים בכל בדיקת מתכות: ברזל, נחושת ועופרת בדיקת טריהלומטנים במי השתייה נמצאו ריכוזים תקינים

מי עכו מספקים מים באיכות מעולה העומדים בתקנים המחמירים ביותר של משרד הבריאות

איכות השירות לצרכן 2022 בשנת

זמני המתנה : 2:29 פ ר ו נ ט ל י ט ל פ ו נ י 5:21

פרטים בדבר איכות השירות

קבלת קהל פרונטלית 12,973 מוקד שירות טלפוני 26,472 מוקד לדיווח על תקלות 3,753 מתוכם: 2,805 בנושא ביוב - 948 בנושא מים - הפסקות מים 32 מתוכם הפסקת מים אחת שעלתה שעות. 4 על

שיעור הגביה השוטף 90.4%

2023 בשנת יקדם התאגיד ערוצי דיגיטל ושדרוג בשירות הטלפוני

לא משליכים מגבונים לחים לאסלה! מה קורה למגבונים הלחים כשזורקים אותם היישר אל האסלה הביתית? או שהם סותמים לכם את הצנרת הביתית, או שהם סותמים את צנרת הביוב העירונית. בשני המקרים הדבר גורר הוצאות מיותרות. זכרו: המגבונים אינם מתכלים ולכן השלכת מגבונים לאסלה גורמת נזק גדול לסביבה! הימנעו מהשלכה של מגבונים לחים, תחבושות הגייניות, טיטולים וכל מה שלא אמור להימצא באסלה.

שומרים על הסביבה! מונעים

סתימות והצפות ביוב!

זה לא נסתם סתם

מגבון לח תמיד לפח

השלכות סביבתיות

מכון טיפול בשפכים (מט"ש) רשויות). המט"ש 8 תאגידי מים וביוב ( 4 מט"ש עכו הינו מט"ש אזורי המשותף ל – מ"ק שפכים ליום ולבצע טיפול בשפכים עד לרמה 37,000 מסוגל לקלוט עד מ"ק שפכים 6,000 ומזרים כ – 33% שלישונית. תאגיד מי עכו שותף במט"ש ב – ביום. עם סיום הטיפול במט"ש איכות מי הקולחים הינה ברמה שלישונית הגבוהה ביותר ומשמשת לצרכי חקלאות. תחנות שאיבה לביוב תחנות שאיבה לביוב, המותאמות למבנה הטופוגרפי השטוח של 8 לתאגיד העיר למניעת זליגת מי ביוב לים התיכון והזרמת מי הביוב למט"ש עכו. התחנות מתוחזקות ונבדקות באופן שוטף ע"י צוותי התאגיד תוך שמירה על תקני הבטיחות והסביבה הנדרשים. בין היתר מבוצעים בתחנות בדיקות וניטור בתחום איכות הסביבה בנושאי רעש סביבתי, זיהום אויר וזיהום סביבתי. ניטור שפכי תעשייה החברה קיבלה לידיה אחריות על ביצוע ניטור ואכיפה של שפכי 2012 החל משנת תעשיה המוזרמים למערכת הביוב העירונית, החברה פועלת ע"פ תוכנית דיגום מפעלים על מנת 60 מאושרת ע"י המשרד להגנת הסביבה ודוגמת במסגרתה כ – לאתר אירועי הזרמת שפכים חריגים ו/או אסורים.

הידעת?

בבניינים עם מאגרי מים על גג הבניין או במקום אחר, יש לוודא את ניקיון ואת סגירת הכניסות, על מנת למנוע זיהום של המים ממקורות חיצוניים. על פי הוראות משרד הבריאות, יש לנקות את המאגרים אחת לשנה על ידי גורם מוסמך וזאת לצורך מניעת זיהורים. האחריות על ניקיון ותחזוקת המיכלים חלה על דיירי הבניין.

סילוק שפכים

2 0 2 2 בש נ ת מיליון קו"ב של שפכים 3.2 סולקו כ אתרי 8 למכון טיהור השפכים באמצעות השאיבה הפרוסים ברחבי העיר

החשבון התקופתי

1

2

3

5

4

7

6

דוח איכות המים 2022 לשנת הסבר בדבר אופן עריכת החשבון התקופתי

תקופת החשבון חשבון המים נשלח לבתי הצרכנים אחת לחודשיים. קריאות מדי מים

1

2

על מנת שמד המים יקרא באופן תקין יש לאפשר נגישות מרבית לקריאתו הסדירה. כאשר לא ניתן לקרוא את מד המים, הצריכה תיקבע לפי הערכה ובהתאם לאמור בכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של . 2011 השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), התשע"א כמות צריכת המים צריכת המים נקבעת על פי קריאת מד המים. ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה הקודמת קובע את כמות הצריכה ביחידות מטר מעוקב נכון ליום הקריאה. תעריפי המים על פי כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ) מוזל המתייחס 1 , צריכה ביתית כוללת שני תעריפים: תעריף ( 2009 ביוב), התש"ע- מ"ק לחודשיים (תקופה ממוצעת לחשבון) כשהוא מוכפל במספר 7 לכמות של ) גבוה המתייחס ליתרת כמות המים 2 הנפשות המוכרות ביחידת הדיור; ותעריף ( שנצרכה ביחידת הדיור בתקופת החשבון. עסקים ומוסדות מחויבים בתעריף הגבוה בגין כל כמות הצריכה בתקופת החשבון. חישוב חשבון המים תעריפי המים אחידים בכל הארץ ונקבעים על ידי הרשות הממשלתית למים וביוב. סכום החיוב הנו מכפלה של כמויות המים שנצרכו בתקופת החשבון בתעריפי המים, כמצוין על גבי החשבון. ספחי תשלום הספח העליון הוא החשבונית של הלקוח. לאחר התשלום משמש הספח כחשבונית מס/קבלה. הספח התחתון של החשבון נועד לאלו המשלמים בבנק או בדואר. ספח זה הוא הקבלה הנשלחת לתאגיד. תשלום במועד יש לשלם את חשבון המים עד למועד הנקוב בחשבון. אי תשלום חשבון המים במועד יחייב תוספת ריבית פיגורים בשיעור הנקבע על ידי החשב הכללי במשרד האוצר. כמו כן, אי תשלום במועד עלול לגרור להליכים משפטיים או מנהליים, חיוב בגין הוצאות אכיפה וניתוק המים.

3

4

5

6

7

שעות פעילות:

מוקד טלפוני 1800-400-120 טלפון חינם ימים א-ה ימי ו' וערבי חג 8:00-20:00 8:00-12:00 מרכז שירות פרונטלי , עכו 57 משרדי התאגיד – דרך הארבעה ימים א' ו-ג' 8:00-14:00

8:00-14:30 8:00-14:00 16:00-18:00

ימים ב' ו-ד' יום ה'

דרכי התקשרות:

info@mei-akko.co.il

www.mei-akko.co.il

04-9819061

פקס

לדיווח על תקלות שעות ביממה 24 4 9 1 1

*

Made with FlippingBook Ebook Creator