אמת | לכל ילד וילדה אות בספר התורה של ילדי ישראל

ספרי התורה של ילדי ישראל

כ"ק האדמו"ר מספינקא ירושלים זצ"ל

כ"ק האדמו"ר מזוועהיל זצ"ל

כ"ק האדמו"ר מלוקאווא זצ"ל

הגאון החסיד רבי אברהם צבי כהן זצ"ל, ראש הכולל דכפר חב"ד

כ"ק האדמו"ר מקאמארנא זצ"ל, גבעת שאול

הגה"ח רבי משה וובר זצ"ל, משפיע לחסידי חב"ד בירושלים ת"ו

הרה"צ רבי יורם אברג'ל זצ"ל

הגה"ח הרב מרדכי אהרן שיינברגר זצ"ל, ר"מ דישיבת 'אהל משה'

הגאון הרב ברוך נאה זצ"ל, בעל 'גמרא שלמה'

הרה"ח הרב אליעזר ננס זצ"ל, משפיע שיכון חב"ד בירושלים

הרה"ג יהושע העשיל פרנקל זצ"ל, משגיח רוחני דישיבת פרשבורג

הגה"ח הרב שמואל אלעזר הלפרין זצ"ל, רב שכונת בית ישראל ויו"ר איגוד הצאצאים

הגה"ח הרב מענדל פוטערפאס זצ"ל, משפיע דישיבת 'תומכי תמימים' כפר חב"ד

חכם רבי רפאל אלאשוילי זצ"ל, הרב הראשי ליהדות גרוזיא

9

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online