אמת | לכל ילד וילדה אות בספר התורה של ילדי ישראל

גדולי ישראל זצ"ל בסיומי

הגאון רבי אליעזר שמחה וסרמן זצ"ל, ראש ישיבת 'אור אלחנן'

הגאון רבי דב אליעזרוב זצ"ל, אב"ד קטמון

הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל, חבר ביה"ד הרבני הגדול

המקובל רבי רפאל בנימין לוין זצ"ל

הגאון הרב משה יוסף מילצקי זצ"ל, אב"ד ביה"ד הרבני ירושלים

הגאון רבי אליעזר שפירא זצ"ל, חבר ביה"ד הרבני הגדול

הגאון הרב יצחק ידידיה פרנקל זצ"ל, רבה של תל אביב

הגאון הרב יצחק קוליץ זצ"ל, רבה של ירושלים

הגאון הרב משה הרשלר זצ"ל, עורך הש"ס השלם

הגאון הרב מאיר הכהן קפלן זצ"ל, חבר ביה"ד הרבני תל אביב

הגאון הרב שאר ישוב כהן זצ"ל, רבה של חיפה

הגאון הרב אברהם שלוש זצ"ל, רבה של כפר סבא

8

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online