אמת | לכל ילד וילדה אות בספר התורה של ילדי ישראל

גדולי ישראל זצ"ל בסיומי

הגאון רבי יעקב לנדא זצ"ל, גאב"ד בני ברק

הגאון רבי זלמן שמעון דבורקין זצ"ל, אב"ד ורב ביהמ"ד הגדול דליובאוויטש, שליחו המיוחד של הרבי לסיום הס"ת

כ"ק האדמו"ר בעל ה'פני מנחם' מגור זי"ע

כ"ק האדמור מטולנא זי"ע

כ"ק האדמו"ר מקוידנוב זי"ע

כ"ק האדמו"ר מרחמסטריווקא זי"ע

הגאון רבי אליעזר בן ציון ברוק זצ"ל, ראש ישיבת 'בית יוסף'

כ"ק האדמו"ר מסדיגורא זי"ע

כ"ק האדמו"ר ממודזיץ זי"ע

הגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל הראשון לציון

הגאון רבי בצלאל שטרן זצ"ל, בעל 'בצל החכמה'

הגאון רבי יהודא צדקה זצ"ל, ראש ישיבת 'פורת יוסף'

6

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online