קרן אש | תכנון, ייצור, אחזקה ואספקת ציוד גילוי וכיבוי אש

מפרט טכני שנים. 10 הגלאי בעל סוללת ליתיום אינטגרלית ל- 9 לחצן טסט לבדיקת הגלאי והסוללה ונורית לד לסימון פעילות הגלאי. 9 דציבל. 94 צופר פנימי בעוצמה חזקה של 9 .3M התקנה עצמית קלה באמצעות אביזרי קיבוע המצורפים באריזה, או מדבקה דו צדדית 9 מיועד להתקנה על התקרה בלבד בשיא הגובה ובאופן גלוי בכדי שעשן השריפה יגיע לגלאי בשעת אירוע. מ' לכל כיוון. 5 הגלאי קולט ברדיוס של עד מ' לכל כיוון. 4 לאפקטיביות יעילה יותר מומלץ שהרדיוס המקסימלי יהיה עד מ- מטר. 5 ס"מ ולא יותר מ- 20 יש להרחיק את הגלאי מדפנות הקירות מינימום מ', על מנת שהעשן יגיע לגלאי ללא 1.5 יש להרחיק את הגלאי מפתחי מיזוג האוויר מינימום הפרעת מיזוג אויר בשעת שריפה. ס"מ. 20 יש להרחיק את הגלאי מגוף תאורה קיים מינימום 9 9 9 9 מיקום ואופן התקנת הגלאי

9

גלאי עשן מציל חיים

סרטון הסברה

7 | בע"מ

Made with FlippingBook Ebook Creator