קרן אש | תכנון, ייצור, אחזקה ואספקת ציוד גילוי וכיבוי אש

תוכן העניינים

06 08 12 14 15 16 17 19 20 21 22

גלאי עשן

מטפים לכיבוי אש

ארונות כיבוי

גלגלון כיבוי אש

זרנוקים

מזנקים

מפתחות ומתאמי שטורץ

גלגלי פתיחה

צינור פיזור

ברזי כיבוי אש

שילוט פולט אור וציוד נילווה

5 | בע"מ

Made with FlippingBook Ebook Creator