קרן אש | תכנון, ייצור, אחזקה ואספקת ציוד גילוי וכיבוי אש

תחנת הפעלה ראשית לספרינקלרים ס''מ 20X30

אינטרקום ס''מ 10X20

ברז ניקוז גז ס''מ 10X20

39167 מק''ט

39166 מק''ט

39165 מק''ט

מטפה עמדה מס' ס''מ 20X10

ארון מוני חשמל ס''מ 15X10

ברז הסנקה לכבאים ס''מ 20X10

39190 מק''ט

39208 מק''ט

39191 מק''ט

עמדת כיבוי אש ס"מ 30X20

שלט לוקובונד משולב כיבוי אש ס''מ 20X90

39301 מק''ט

33018 מק''ט

עמדת כיבוי אש (בצבע אדום) ס"מ 15X15

עמדת כיבוי אש ס"מ 40X30

33021 מק''ט

33067 מק''ט

27 | בע"מ

Made with FlippingBook Ebook Creator