קרן אש | תכנון, ייצור, אחזקה ואספקת ציוד גילוי וכיבוי אש

שילוט פולט אור וציוד נלווה

להזמנות לחץ

גלגלון ס''מ 12X12

ארון צנרת גז ס''מ 15X10

לוח חשמל ס''מ 15X10

38007 מק''ט שריפה + מטפה ס''מ 12X12

38006 מק''ט מטפה ס''מ 12X12

38005 מק''ט

לחצן אזעקת אש ס''מ 12X12

38009 מק''ט

38008 מק''ט

38010 מק''ט

ציוד לכיבוי אש ס''מ 20X15

ציוד זה מיועד לכיבוי שריפות ס''מ 20X30

38091 מק''ט

38011 מק''ט

ברז ניתוק מתזים ס''מ 20X10

ברז הסנקה לספרינקלרים ס''מ 20X30

39159 מק''ט

39125 מק''ט

| 26

בע"מ

Made with FlippingBook Ebook Creator