קרן אש | תכנון, ייצור, אחזקה ואספקת ציוד גילוי וכיבוי אש

ציוד זה מיועד לכיבוי אש ס''מ 20X15

רכזת גילוי אש ס''מ 20X10

לחצן אזעקת אש ס''מ 20X10

33900 מק''ט

33891 מק''ט

33894 מק''ט ארון כיבוי אש ס''מ 15X15

תריס שחרור עשן ס''מ 10X20

טלפון כבאים ס''מ 10X20

34554 מק''ט

34556 מק''ט ארון תקשורת ס''מ 15X10

33901 מק''ט

ארון מוני מים ס''מ 15X10

כיבוי אוטומטי ס''מ 15X20

38001 מק''ט

38000 מק''ט

34580 מק''ט

ארון צנרת גז ס''מ 15X10

רכזת גילוי אש ס''מ 15X10

עמדת כיבוי אש ס''מ 15X10

38002 מק''ט

38004 מק''ט

38003 מק''ט

25 | בע"מ

Made with FlippingBook Ebook Creator