קרן אש | תכנון, ייצור, אחזקה ואספקת ציוד גילוי וכיבוי אש

שילוט פולט אור וציוד נלווה

להזמנות לחץ

אש מס' ס''מ 15X10

רכזת גילוי אש ס''מ 15X20

אש ס''מ 20X10

31315 מק''ט

31307 מק''ט

31316 מק''ט מפסק כבאים ס''מ 10X20

עמדת כריזה ס''מ 10X20

ברז סניקה ס''מ 10X15

31354 מק''ט

31349 מק''ט ברז כיבוי אש ס''מ 15X15

31355 מק''ט טלפון כבאים ס''מ 5X10

עמדת כיבוי אש ס''מ 15X15

33351 מק''ט

33002 מק''ט

31386 מק''ט

אינטרקום כבאים ס''מ 10X20

פנל כבאים ס''מ 10X20

פיר שחרור עשן ס''מ 10X20

33887 מק''ט

33889 מק''ט

33358 מק''ט

| 24

בע"מ

Made with FlippingBook Ebook Creator