קרן אש | תכנון, ייצור, אחזקה ואספקת ציוד גילוי וכיבוי אש

שילוט פולט אור וציוד נלווה

להזמנות לחץ

שילוט פולט אור

בגדלים שונים PVC שלטים איכותיים עשויים

ס''מ 10x20 FIRE אש

ס''מ 5X10 פיר שחרור עשן

ס''מ 10x20 FIRE אש

31109 מק''ט

31112 מק"ט

31111 מק''ט

ס''מ 17X12 עמדת כיבוי אש

ס''מ 10x20 FIRE אש

ס''מ 10x20 FIRE אש

31114 מק''ט

31113 מק''ט

31131 מק''ט

FIRE אש ס''מ 15x15

מטפה לכיבוי אש ס''מ 17X12

טלפונים לשעת חרום ס''מ 15X20

31149 מק''ט

31145 מק''ט

31132 מק''ט

FIRE אש ס''מ 20x15

FIRE אש ס''מ 30x20

עמדת כיבוי אש ס''מ 20X30

31204 מק''ט

31205 מק''ט

31201 מק''ט

| 22

בע"מ

Made with FlippingBook Ebook Creator