קרן אש | תכנון, ייצור, אחזקה ואספקת ציוד גילוי וכיבוי אש

ברזי כיבוי אש

להזמנות לחץ

'' 1 ברז כדורי רב שימושי בקוטר

3450 מק"ט מיועד לחיבור הזנת גלגלון לכיבוי אש, לצורך פתיחה וסגירת קו המים של הזנת הגלגלון.

'' 2 ברז כיבוי אש בקוטר

3355 מק"ט '' ומתאם 2 בעל ידית פתיחה '' לחיבור זרנוק כיבוי אש 2 שטורץ '' - חיבור מהיר. 2

21 | בע"מ

Made with FlippingBook Ebook Creator