קרן אש | תכנון, ייצור, אחזקה ואספקת ציוד גילוי וכיבוי אש

גלגלי פתיחה

להזמנות לחץ

" 2 גלגל פתיחה

3453 מק"ט מיועד לשימוש עבור ברז כיבוי אש " לצורך פתיחה / סגירת 2 הידרנט הברז בשעת חירום.

" 3 גלגל פתיחה

3742 מק"ט מיועד לשימוש עבור ברז כיבוי אש " לצורך פתיחה / סגירת 3 הידרנט הברז בשעת חירום.

19 | בע"מ

Made with FlippingBook Ebook Creator