קרן אש | תכנון, ייצור, אחזקה ואספקת ציוד גילוי וכיבוי אש

מפתחות ומתאמי שטורץ

להזמנות לחץ

מפתח שטורץ לפתיחה וסגירת מתאמי '' 2 /'' 3 שטורץ לזרנוקי בד

3394 מק"ט

מפתח שטורץ לפתיחה וסגירת מתאמי '' 4 /'' 3 /'' 2 שטורץ לזרנוקי בד

3378 מק"ט

| 18

בע"מ

Made with FlippingBook Ebook Creator