קרן אש | תכנון, ייצור, אחזקה ואספקת ציוד גילוי וכיבוי אש

מזנקים

להזמנות לחץ

'' 1 מזנק כיבוי אש רב שימושי

" 2 מזנק רב שימושי

3375 מק"ט '' 3 /'' 2 '' לחיבור לזרנוקי בד 2 כולל מחבר שטורץ '' יש לרכוש מתאם 3 במידה והחיבור מיועד ל '' 2 '' ל- 3 שעובר מ-

3359 מק"ט מיועד לפתיחה וסגירתהמים בגלגלון באמצעות ידית פתיחה המופעלת על ידי מנגנון של ברז כדורי.

" טורבו סילון 2 מזנק

'' 1 מזנק כיבוי אש רב שימושי

3288 מק"ט + ליטר לדקה 475 עומד בספיקות של עד " 3 / " 2 מפתח שטורץ

3569 מק"ט מיועד לשליטה- פתיחה וסגירת אספקת המים מגלגלון כיבוי אש.

| 16

בע"מ

Made with FlippingBook Ebook Creator