כחול | מגזין השייט והספורט הימי

ביטוח מותאם לימי הקורונה!

טוס והפלג בראש שקט סוף סוף יש אפשרות לקנות ביטוח הקטנת השתתפות עצמית להפלגה ביאכטה שכורה בחברה ישראלית, כחלק מהביטוח הרפואי שלכם להפלגה!

www.kaddar.com/flight-insurance לרכישה: office @ kaddar.com או במייל

*הכסוי הביטוח היינו על פי תנאי וסייגי הפוליסה מלאים של הראל חברה לביטוח בע"מ *טל"ח

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online