כחול | מגזין השייט והספורט הימי

טיפים לתחזוקה לבטיחות • יש להיזהר מטפטוף אלקטרוליט, שהוא נוזל חומצתי, על עור חשוף (מסכנה לכוויה) ועל ריצפת היאכטה (למניעת כתם מכוער). • חשוב לחבוש משקפי מגן בעת טיפול במצבר. • לעולם אין לטפל במצבר עם להבה דלוקה (סיגריה/ כירת גז). החומר האלקטרוליטי פולט גזים דליקים העלולים להתפוצץ. • לעולם אל תנתק קוטב של מצבר מהכבל החשמלי לפני שווידאת שהטעינה (מהמנוע או מהחוף) מנותקת. במצב זה המצבר עלול להתפוצץ. (מתוצרת וטוס לדוגמא) הכוללים אביזר צבעוני המראה את מצב הטעינה על גבי המצבר. בכלי שיט חדישים יש וולטמטר קבוע המוצב לצד לוח הפיקוד החשמלי והמציג את מצב הטעינה. מכשירים אלו עשויים להיות מצוידים באזעקה 12 קולית המתריעה על ירידת הטעינה מתחת ל וולט. מובן שעם שמיעת ההתראה יש להטעין את המצבר מידית. השנה במיוחד, בעקבות הזמן הארוך שבו כלי השיט עמדו ללא שימוש, יש להקפיד ולבדוק את מצב המצברים, בדיקה אחת חוסכת רגעים מתסכלים בהמשך.

קיבוע המצבר עם רצועות ימנע זליגת נוזל אלקטרוליטי וזיהום פנים היאכטה

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online