כחול | מגזין השייט והספורט הימי

מדף הספרים שלך לא יהיה שלם בלעדיהם

₪ 89 : מחיר

₪ 120 : מחיר

₪ 65 : מחיר

₪ 120 : מחיר

₪ 80 : מחיר

₪ 120 : מחיר

הנחה לרוכשי שני ספרים ומעלה 10% לשייט, במשרדי "כחול" ציוד ימי, בתי ספר ניתן לרכוש את הספרים בחנויות באמצעות www.kachol.com (בכרטיס אשראי), או באתר

מגזין השייט והספורט הימי "כחול" הוצאה לאור: ,03-6957282 , פקס': 03-6950950 , כניסה ג', ת"א, טל': 159 יגאל אלון kaddar@kaddar.com, www.kachol.com

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online