התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

מנכ"לית ההתאחדות היא עו"ד טלי לאופר , המכהנת גם כמנכ"לית חברת ש.ע.ל. – שירותים עסקיים

לתיירות ונסיעות בע"מ, וכן כמנכ"לית הקרן להבטחת כספי לקוחות. מנכ"לית ההתאחדות נושאת

באחריות להוצאה לפועל של מדיניות ההתאחדות הנובעת מהחלטות ועד העמותה וכמתחייב על פי

תקנון העמותה. לצורך מילוי התפקיד, פועלים לצידה, מטה ההתאחדות ומחלקת החשבות , המבטיחים

את פעילותה השוטפת, היעילה והתקינה של ההתאחדות.

עמ' 7

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator