התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

תווי שי לחגים – לקראת תקופות החגים (תשרי ופסח) וגם במהלך כל השנה

תו וי השי מוצעים לחברי ההתאחדות בהנחה גדולה ובתנאים נוחים, בשל הרכישה המרוכזת.

הכשרה, חינוך וקידום מקצועי

ש.ע.ל. היא החברה המוציאה לפועל את נושא ההכשרה, החינוך והקידום המקצועי, המופעלים ע"י

ההתאחדות.

ש.ע.ל. ביזנס

ההתאחדות מארגנת מפגשים עסקיים לטובת חבריה, תחת המותג שעל ביזנס .

השירות מתופעל ע"י צוות ההתאחדות, באמצעות חברת ש.ע.ל.

שעל ביזנס מציע סל שירותים עסקיים למדינות, לשכות תיירות, נמלי תעופה וחברות עסקיות מחו"ל,

המבקשות להי פגש עם חברי ההתאחדות לקידום יעדי תיירות, שירותי ספקים ייחודיים בחו"ל ועוד.

חבילת השירות הבסיסית כוללת דיוור מעוצב, המטורגט אל פלח הלקוחות המבוקש, ניהול ההרשמה,

ארגון והפקה של מפגש עסקי הכולל ארוחה, מצגת ומפגשי B 2 B עם קהל חברי ההתאחדות, בהתאם

להגדרת המטרה ה עסקית של הלקוח.

עמ' 69

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator