התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

טבלת דמי החבר עד לסוף שנת :2023

תוספת פקטור לסכום הבסיס לרבעון לשנת 2021 למשרד ראשי (בש"ח) כולל עד 2 סניפים ללא תוספת ללא תוספת 1,158 ש"ח 1,820 ש"ח 2,480 ש"ח 7,510 ש"ח 6,250 ש"ח

דמי חבר לרבעון לשנת 2021 למשרד ראשי (בש"ח)

תוספת פקטור לסכום הבסיס לרבעון אחרון לשנת 2020 למשרד ראשי (בש"ח) אחרי הנחה של 25%

דמי חבר לרבעון אחרון 2020 למשרד ראשי (בש"ח) אחרי הנחה של 25%

קטגוריית שיוך משרד לפי מחזור שנת 2019

1,000 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490

ללא תוספת ללא תוספת

750

קטגוריה א' - משרד ללא סניפים קטגוריה א' - משרד עם סניפים

1,118 1,118 1,118 1,118 1,118 1,118

869 ש"ח

קטגוריה ב' קטגוריה ג' קטגוריה ד'

1,365 ש"ח 1,860 ש"ח 5,633 ש"ח 4,688 ש"ח

קטגוריה ה' - משרד עם סניפים קטגוריה ו' - משרד ללא סניפים

• חיובי סניפים בבעלות 100% משרד ראשי :

עד שני סניפים ראשונים כלולים בחיוב הבסיס לעיל

א. 3-5 סניפים נוספים של רשת - 1,490 ש"ח לרבעון לסניף

ב. 6-18 הסניפים הבאים - 745 ש"ח לרבעון לסניף

ג. החל מהמשרד ה- 19 ואילך ללא תשלום

עמ' 67

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator