התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

פרק :10 תיירות פנים, תיירות נכנסת ופורום סיטונאי תיירות בהתאחדות

תיירות פנים

ההתאחדות רואה ב תיירות הפנים אבן היסוד של תעשיית התיירות כולה, שכן תיירות פנים איתנה יוצרת תשתית לשגשוגה של התיירות הנכנסת , אשר בעצמה מהווה גורם מאזן לענף התיירות היוצאת.

קבוצת תיירות פנים של ההתאחדות (קבוצה "סגורה")

כידוע לכם הוקמה קבוצת פייסבוק ייעודית לתיירות פנים לצורך שיתוף ידע ועדכונים בתחום. חברים המעוניינים להיעזר בפלטפורמה לדיונים הדדיים, מוזמנים להקליק על הקישור ולבחור Join . לתשומת לבכם: חברי הקבוצה מתבקשים להציג בפרופיל האישי שלהם את מקום העבודה באופן פומבי (Public) , לטובת זיהוי הדדי של כל המשתתפים. www.facebook.com/groups/1398873507026291

קבוצת וואטסאפ – עדכונ י תיירות נכנסת ופנים

קבוצת וואטסאפ של ההתאחדות המיועדת לעדכונים בלבד בנושאי תיירות נכנסת ותיירות פנים. בקבוצה נמסרים רק עדכונים מרשויות שונות הנוגעים לתיירים בארץ והתייעצויות בן חברים. להצטרפות לקבוצה זו - נא להעביר למזכירות ההתאחדות את הפרטים: שם, משרד, מס' טלפון נייד.

תיירות נכנסת

קבוצת תיירות נכנסת של ההתאחדות (קבוצה "סגורה")

קבוצת פייסבוק סגורה המנוהלת ע"י צוות ההתאחדות, שנועדה לאפשר פלטפורמה זמינה לדיונים, שיתוף ידע ותמיכה הדדית בנושאי התיירות הנכנסת. מומלץ להצטרף ! לתשומת לבכם: חברי הקבוצה מתבקשים להציג בפרופיל האישי שלהם את מקום העבודה באופן פומבי (Public) , לטובת זיהוי הדדי של כל המשתתפים. להצטרפות הקליקו על הקישור ובחרו Join . 28088000763801 www.facebook.com/groups/20

קבוצת ווטסאפ – עדכוני תיירות נכנסת ופנים

קבוצת ווטסאפ של ההתאחדות המיועדת לעדכונים בלבד בנושאי תיירות נכנסת ותיירות פנים. הקבוצה מנוהלת ע"י ההתאחדות וכאמור – לא מתקיימים בה דיונים, אלא רק נמסרים עדכונים מרשויות שונות, הנוגעים לתיירים בארץ ו התייעצויות בן חברים. להצטרפות לקבוצה זו - נא להעביר למזכירות ההתאחדות את הפרטים: שם, משרד, מס' טלפון נייד.

ועדת סיטונאי תיירות בהתאחדות

ועדת סיטונאי התיירות בהתאחדות אשר הרחיבה את הפורום הקודם למארגני שכר, מיועדת לכל משרד נסיעות חבר התאחדות אשר מגדיר עצמו כסיטונאי. עיקר פעילותה של ההתאחדות וישיבת הוועדה שהתקיימה בתקופת דו"ח זה נסבה סביב נושא המע"מ וכמובן בבעיות ספציפיות לסיטונאים שצצו במה לך תקופת הקורונה.

עמ' 61

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator