התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

פרק :8 פעולות למען החברים

כחלק מרוחות ההתחדשות בענף, השיקה ההתאחדות בחודש אפריל קמפיין לקידום מעמד הסוכן בעיני

הציבור ולחיזוק תודעת היתרונות בעבודה עם סוכני הנסיעות. בשלב הראשון הופצו ברשתות

החברתיות של כלל המגזרים סרטונים קצרים המציגים את יתרונות העבודה עם הסוכנים.

עוד בקמפיין, במסגרת שיתוף הפעולה עם בלוגרית הטיולים המובילה לירי חורש-ריינמן ) (traveliri@

העלתה לירי ברשתות החברתיות שלה המונות קרוב למאה אלף עוקבים, סרטונים ואזכורים בדבר

החשיבות של נסיעה עם סוכן נסיעות חבר התאחדות.

עמ' 58

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator