התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

לאישה, 16.01.23

עמ' 57

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator