התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

פספורטניוז, 6.12.22

עמ' 55

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator